Atma.hr

Vrste mantri i tehnika kako mantrati u današnje vrijeme!

1 godina ago 0

Vrste mantri – OM Vrste mantri – „Vedska zvučna vibracija om ili omkara, glavna riječ u vedskoj literaturi, osnova je

Kako mantrati i koja je najučinkovitija tehnika?

1 godina ago 0

Kako mantrati i koja je najučinkovitija tehnika u ovom dobu? Kako mantrati – Mantra je vibracija, zvučna forma, dužine od jednog

Kako meditirati i koja je najučinkovitija tehnika!

1 godina ago 0

Kako meditirati! Kako meditirati – Krećemo odmah od pretpostavke da želite meditirati i