B. Brennan uvjeriti će vas, ako sumnjate. Evo kako na vas djeluju energije? | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

B. Brennan uvjeriti će vas, ako sumnjate. Evo kako na vas djeluju energije?

0

B. Brennan – najpoznatija američka iscjeliteljica u ovom tekstu objašnjava što je to ljudsko energetsko polje i od čega se sastoji.

U tekstu saznajte kako se znanost odnosi prema toj pojavi i kojim dokazima raspolaže. Ipak najvažniji je odgovor na pitanje može li se bolest liječiti u tom polju prije nego li „napadne“ tijelo?


Razumijevanje prirode vaših stvara­lačkih energija, što čine i kako funkcio­niraju, pomaže njihovom oslobađanju u svrhu zdravlja, iscjeljivanja ili stvaranja nečega novoga u vašem životu.

Također je važno shvatiti odnos između vaših stvaralačkih energija i prirodne plime i oseke univerzalnog stvaralačkoga procesa u vama.

Životna energetska polja su prijenosnik stvaralačkoga procesa. Upravo se kroz životna energetska polja stvaraju vaše životne situacije, događaji i iskustva, jednako kao materijalni svijet.

Stvaralačke snage imaju nekoliko dimenzija.

Naš je jezik previše ograničen da bi na odgovarajući način opisao razlike u tim dimenzijama koje se osobno doživljavaju kad prolazite kroz stvaralački proces.

Budući da mi manjkaju bolji izrazi, ja se na neznanstveni način koristim izrazima energija i dimenzija dok to obrazlažem.

Kad više ljudi bude svjesno tih stvaralačkih iskustava, sigurna sam da ćemo dodati riječi koje su nam potrebne kako bismo o njima bolje razgovarali.

Četiri dimenzije

Iz mojega kuta, postoje najmanje četiri dimenzije u svakom ljudskom biću: fizičku razinu, razinu aure, razinu hare i razinu središnje zvijezde.

Svaka od tih razina može se promatrati visokoosjetilnom percepcijom i na njima izvježbani iscjelitelj može izravno raditi u svrhu iscjeljivanja.

Prva dimenzija je poznati fizički svijet. Naš fizički svijet ostaje netaknut zbog pozadinskih svjetova energije i svijesti.

Izravno ispod fizičkoga svijeta nalazi se dimenzija univerzalnog ili životnog energetskog polja u kojem postoji aura ili ljudsko energetsko polje.

Ta razina je energetski okvir ili mrežasta struktura na kojoj počiva fizički svijet. Sve što se stvori u fizičkom svijetu prvo mora postojati ili biti stvoreno u svijetu životne energije.

Svaki oblik koji postoji, najprije mora biti formiran na strukturnim razinama energetskih polja.

Sve je povezano

Ta dimenzija također nosi energije naše ličnosti. Svaki naš osjećaj postoji na razini životnih energetskih polja.

Fizičko tijelo izražava fluidne razine polja takvih stvari kao što je smiješak ljubavi, ili namrštenost neslaganja, način na koji hodamo, sjedimo i stojimo.

Ispod ljudskog energetskog polja leži razina bare u kojoj držimo naše namjere. One imaju ogromnu važnost za stvaralački proces.

Kad imamo nesvjesne, pomiješane ili suprotne namjere, borimo se protiv sebe i razbijamo stvaralački proces.

Kad naučimo uskladiti naše namjere ne samo u sebi nego i s najbližom skupinom ljudi s kojima radimo, zatim uskladiti namjere naše bliske skupine sa širom skupinom koja joj služi itd., otvorili smo ogromne stvaralačke mogućnosti.

Ispod razine hare je dimenzija središnje srži našeg bića, ili ono što ja nazivam razinom središnje zvijezde.

To je razina našeg unutarnjeg izvora, ili ograničenog božanstva u nama. Iz tog unutarnjeg izvora izranja cjelokupna kreativnost.

Rad s energijama

Potpuni prirodni stvaralački proces zahtijeva izranjanje energija i svijesti iz središnje zvijezde prema gore kroz sve ove četiri dimenzije.

Trajna pro­mjena u bilo kojoj dimenziji zahtijeva promjenu u njezinim temeljima koji leže u dimenziji ispod nje.

Stoga, iz perspektive liječenja, ako želimo promijeniti naša tijela ili neki organ iz bolesnog u zdravo stanje, moramo raditi s energijama koje su u pozadini i koje su temelji naših tijela. Moramo raditi sa sve četiri dimenzije.

Da bismo to činili, najprije ćemo istraživati svaku od četiri dimenzije. Počinjemo s razinom aure, ljudskim energetskim poljem.

To životno energetsko polje bilo je istraživano, ispitivano i rabljeno u različite svrhe kroz cjelokupnu povijest.

Istraživanje je započelo davno prije nego što smo naučili znanstvenu meto­du, a nastavlja se do danas.

Poznato je da se to radili čak 5.000 godina prije Krista, a naziv je zaživio u dvadesetom stoljeću,

Današnji znanstvenici mjerljiva ener­getska polja povezana s biološkim sustavima nazivaju “bioenergetskim pol­jima”.

Znanstveni pogled

S druge strane, iscjelitelji rabe termine aura i ljudsko energetsko polje kako bi opisali ta životna energetska polja.

To je važno razlikovati jer su bio­energetska polja mjerena u laborato­rijima, dok su aura ili ljudska energetska polja spoznati kroz osobna ili klinička opažanja ljudi koji su rabili visokoosjetilnu percepciju.

U prvom slučaju, dobivena obavijest je ograničena priro­dom instrumenata, dok je u drugom ograničena jasnoćom i dosljednošću visoko osjetilnog promatrača.

S moje točke gledišta, mjerenja bioenergetskih polja izuzetno su povezana s opažanjima visokoosjetilne precepcije.

Postoji nekoliko pokusa koji to jasno pokazuju. I o njima će ovdje biti riječi, no najprije znanstveni pogled.

Energetska polja povezana s ljud­skim tijelom mjerena su aparatima kao što je elektroencefalograf (EEG), elektrokardiograf (EKG) ili SQUID, visoko­osjetljivi magnetometar.

Mnoga ispiti­vanja su pokazala da će disfunkcija ili abnormalnost u bioenergetskom polju dati prostor razvoju infekcije.

Na primjer, sveučilišni profesor dr. Harold Burr utvrdio je da, mjereći energetsko polje (koje je on nazivao životnim poljem) sjemena, može odrediti koliko će snažna biti biljka.

Našao je da slabost u životnom polju živoga stvora prethodi bolesti.

Mjerenja

Drugi istraživači, poput Roberta Beckera, kirurga ortopeda iz New Yorka, mjerili su oblike izravnih strujnih tokova koji teku preko tijela i kroz tijelo.

Bioenergetsko polje je izravno povezano s funkcioniranjem fizičkoga tijela. Dr. Becker je pokazao da se oblik i snaga složenog električnog polja tijela mije­njaju s fiziološkim i psihološkim promje­nama.

Dr. Hiroši Motojama iz Tokija, osnivač Međunarodnog udruženja za religiju i parapsihologiju, električki je mjerio stanje akupunkturnih meridijana. Rezultate rabi u dijagnostici akupunkturnog tretmana.

Dr. Viktor Injušin s Kazahstanskog sveučilišta jedan je od mnogih znanstvenika koji su tamo godinama mjerili energetsko polje aparatima osjetljivima na svjetlo.

On može pokazati stanje akupunkturnih točaka fotografijom. Ta se fotografija koristi slabom strujom vrlo visoke frekvencije i visoke voltaže koja se šalje kroz subjekt.

Visoka frekvencija ne oštećuje subjekt, jer je struja slaba te visoke frekvencije samo putuju preko njegove kože.

Iz dlana

Izvedeno je nekoliko pokusa da bi se pokazalo podudaranje između mje­renog “biopolja” i promatranog “ljud­skog energetskog polja” .

Koliko ja znam, najbolji su oni koje je učinila dr. Valerie Hunt na Kalifornijskom sveučilištu i dr. Andrija Puharić u svom privatnom laboratoriju.

Rezultati pokusa dr. Hunt pokazuju izravnu korelaciju između frekvencije i oblika valova promjenjivih električnih struja mjerenih na površini tijela i pojedinačnih boja opaženih od strane čitača “aure”.

Dr. Hunt ih je mjerio s dvanaest različitih čitača “aure” koji su koristili visoko osjetilnu percepciju. I u svakom slučaju, za svaku pročitanu boju pronašla je određeni oblik vala i frekvenciju.

Dr. Puharić je bio u stanju dosljedno mjeriti magnetnu pulsaciju od 8 Hz (osam cikla u sekundi) koja dolazi iz ruku iscjeli­telja. Utvrdio je da iscjelitelji koji stva­raju jači signal imaju bolji učinak liječenja.

Dr. Robert Beck, atomski fizičar, putovao je svijetom mjereći moždane valove iscjelitelja.

Našao je da iscjelitelji pokazuju isti obrazac moždanih valova od 7,8-8 Hz za vrijeme iscjeljivanja, bez obzira na njihove običaje ili na to, koliko su njihovi običaji u suprot­nosti jedni s drugima.

Kolebanja

Beck je ispitivao karizmatične iscjelitelje kršćanskom vjerom, havajske kahune, praktičare vike, santerije, radiestezije i radionike, kao i vidovnjake, ekstrasenzorne čitače i medije. Kod svih je dobio isto.

Zatim se zapitao u čijem to ritmu plešu. I zašto. Odgovor je našao u kolebanjima Zemljinoga magnetskoga polja.

Ono varira između 7,8 i 8 Hz. Ta se kolebanja nazivaju Schumannovim valovima.

U daljnjim istraživanjima je našao da u trenucima iscjeljivanja, iscjeliteljevi moždani valovi postaju i u frekvenciji i u fazi sinkronizirani sa Schumannovim valovima.

To znači da moždani valovi iscjelitelja ne pulsiraju samo istom frekvencijom nego i u isto vrijeme kao Zemljini Schumannovi valovi.

Moglo bi se pretpostaviti da iscjelitelji mogu uzimati energiju iz Zemljinog magnetskog polja za liječenje pacijenata. Taj se proces naziva spajanjem polja.

Dr. John Zimmerman, osnivač i predsjednik Instituta za bioelektro­magnete u Nevadi široko je proučavao mnoge pisane radove o spajanju polja i uspoređivao ih s iskustvima iscjelitelja.

Uravnotežuju se

Jasno je da je ono što iscjelitelji nazivaju uzemljavanjem čin spajanja sa Zemaljskim magnetskim poljem, i u frekvenciji i u fazi.

Našao je da nakon spajanja iscje­litelja sa Schumannovim valovima, desna i lijeva hemisfera njihovog mozga uravnotežuju se jedna s drugom i pokazuju alfa-ritam od 7,8-8 Hz.

Kad se povežu s pacijentom nakon nekog vremena iscjeljivanja položenim rukama, i moždani pacijentovi valovi prijeđu u alfa-ritam i sinkronizirani su u fazi s iscjeliteljem, a jednako su tako desno­-lijevo uravnoteženi.

Iscjelitelj je u stvari povezao pacijenta s pulsacijama Zemlji­noga magnetskoga polja i tako stupio u ogroman energetski izvor liječenja.

Koristeći se visokoosjetilnom per­cepcijom, kao iscjeliteljica godinama sam promatrala energetsko polje oko ljudi.

Nakon mnogih ispitivanja ener­getskih polja mnogih biljaka, životinja i ljudi, zaključila sam da ljudsko energetsko polje predstavlja strukturu energetske matrice na temelju koje rastu stanice.

Time mislim da ener­getsko polje postoji prije fizičkoga tijela.

Fantomsko

Fenomen koji potkrepljuje tu ideju jest efekt fantomskog uda. Događa se da ljudi i dalje osjećaju ud koji su im amputirali.

To se obično objašnjava podraživanjem završetaka odrezanih živaca. Međutim, fantomski ud se visokoosjetilnom per­cepcijom i dalje vidi u aurinom polju paci­jenta.

Budući da aurino polje nosi osjete, visokoosjetilnom promatraču to je razumljivo.

U jednom slučaju, moj prijatelj, dr. John Pierrakos, osnivač i upravitelj Instituta za Core energetiku iz New Yorka, radio je s pacijen­ticom koja je patila od efekta fantom­skog uda.

Žena je stalno imala osjećaj da je njezina izgubljena noga zavezana ispod nje i da sjeda na nju svaki put kad sjedne.

Dr. Pierrakos je mogao vidjeti da je aurino polje uda savijeno u istom položaju koji je ona osjećala.

Radio je na njezinom polju da bi ojačao energetsku nogu kako bi stajala u normalnom položaju za hodanje. To je uklonilo simptome.

Kasnije je nazvao kirurga koji je odstranio nogu. Pokazalo se da je kirurg zavezao nogu u tom položaju prilikom operacije. Ja vjerujem da je pacijentica osjećala svoje energetsko polje.

Fizičko i energetsko

To znači da je temeljna energetska struktura za tu nogu još postojala. Prema tome, polje postoji prije fizičkoga tijela.

To se bitno razlikuje od mišljenja mnogih znanstvenih istraživača. Oni smatraju da polje proizlazi iz tijela, a ne da polje stvara tijelo.

Ako je doista dokazano da polje postoji prije fizičke manifestacije, to znači da bismo jednoga dana mogli regenerirati udove poput salamandera.

Fotografija krunskoga pražnjenja pruža daljnji dokaz koji potvrđuje moju hipotezu da je primarno polje, a ne fizičko ustrojstvo.

Naziva se fantomski efekt lista. Ako odrežete dio lista neposredno prije nego što ste ga slikali na ovaj način, na fotografiji će se pojaviti čitav list (uključujući dio koji nedostaje) u sjajnoj igri boja i svjetla.

Budući da se pojavljuje slika cijelog lista, zaključujemo da slika dijela lista koji nedostaje potječe od energetskog polja koje ostaje cijelo iako fizički aspekt nije prisutan.

Stoga energetsko polje nije moglo proizići iz fizičkog, nego fizičko proizlazi iz energetskog.

Iscjeljivanje

Ovaj zaključak čini energetsko polje mnogo važnijim za zdravlje i proces rasta nego što se ranije pretpostavljalo.

Budući da fizičko tijelo proizlazi iz energetskog polja, neravnoteža ili iskrivljenost toga polja naposljetku će prouzročiti bolest fizičkoga tijela kojim upravlja.

Stoga će liječenje iskrivljenja u polju dovesti do izlječenja fizičkoga tijela. Iscjeljivati znači učiti kako polje liječiti, uravnotežiti i puniti.

Energetska događanja u polju aure su primarna i uvijek prethode fizičkom događaju. Ona ga predviđaju.

To znači da će se svaka bolest pokazati u polju prije nego što se pojavi u fizičkome tijelu te se stoga može iscjeljivati u polju prije njezina „ulaska“ u fizičko tijelo.

Polje aure je za kvantni skok dublje u našoj ličnosti nego što je naše fizičko tijelo. Na toj razini našega bića zbivaju se naši psihološki procesi.

Aura je prijenosnik svih psihosomatskih reakcija. S iscjeliteljskoga motrišta, sve bolesti su psihosomatske.

Za održavanje zdravlja neophodno je uravnoteženo djelovanje našega polja aure.

No, polje aure nije izvor događanja. Ono je prijenosnik kojim stvaralačka svijest iz srži dospijeva do fizičkog ustrojstva.

Cjelokupno iscjeljivanje koje pro­vodim i poučavam temelji se na pozna­vanju strukture i funkcije ljudskog ener­getskog polja te konfiguracija koje leže ispod njega u dubljim dimenzijama.


Pročitajte i druge tekstove ove slavne iscjeliteljice na portalu “Alter Plus”, poput ovog:

Barbara Brennan objašnjava kako ljubav donosi sklad u životu

Možda će vam se svidjeti