Crte na dlanu govore o dužini života, zdravlju, ljubavi, braku, sudbini – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Crte na dlanu govore o dužini života, zdravlju, ljubavi, braku, sudbini

0

Crte na dlanu – čovjekov dlan ima sedam glavnih i sedam sporednih crta, a sva­ka od njih može se vidjeti u bezbroj oblika.

One se mogu pojavljivati i nestajati, što se često događa do 21. godine života. Poslije se to događa vrlo rijetko, dok se boja crta kod mnogih osoba često mijenja kroz čitav život.

Ako su crte na dlanu blijede, to pokazuje da osoba ima  nježno zdravlje i slabu volju. Žute crte znače žučnu bolest i oholu narav.

Vrlo tamne crte označavaju melankoličan i tmuran temperament. Crvene crte odaju snažan temperament, lakomislenost i sentimentalnu narav.

Da biste znali gdje se nalaze crte na dlanu koje ćemo opisati, u ovom tekstu pročitajte koliko ima i gdje su brijegovi oko kojih se nalaze ove crte:

7 brjegova na dlanu pokazuju temperament i karakter “vlasnika”!

Ovo je sedam glavnih crta na dlanu:

  • Crta života ili vitalna crta, koja se proteže u polukrugu oko Venerina brijega.
  • Crta glave. Njen početak može polaziti s tri mjesta: na Jupiterovu brijegu, na crti života ili na Marsovu brijegu.
  • Crta srca može početi na tri razna mjesta: na sredini Jupiterova brijega, između prvog i drugog prsta ili na Saturnovu brijegu.
  • Crta sudbine ili Saturnova crta počinje iz životne linije ili odmah pokraj nje.
  • Crta sreće ili crta Apolonova sunca nalazi se kako kod koga – kod nekih na crti života ili crti sudbine, Mjesečevu brijegu, crti glave ili Marsovoj dolini.
  • Crta zdravlja ili jetre počinje od crte života, prolazi pokraj Mjesečeva brijega i završava na Merkurovu brijegu.
  • Crta braka počinje sa strane malog prsta i ide na Merkurov brijeg.

Kod čitanja iz ovih glavnih crta treba imati na umu da samo jedan, ma­kar i najgori znak, ne treba smatrati odlučnim za budućnost i sudbinu nekog čovjeka.

Također, ako jedna od glavnih crta, primjerice crta života, ima još jednu finu crtu koja se proteže uz nju, onda ta crta pojačava glavnu crtu, te svladava i umanjuje ili sasvim otklanja opasnost.

Prekidi crta znače neuspjeh u svakom pogledu. Mreže mnogih manjih crta, koje su razbacane bez reda, odaju izmučenu dušu, nervozan temperament i mračnu narav.

Ako je crta valovita, to umanjuje snagu onoga na što ukazuje. Ovo su obilježja glavnih crta na dlanu:

Crta glave

Ova se crta uglavnom odnosi na čovjekov razum, njegov duševni razvitak i sve bolesti koje su u vezi s mozgom. Po ovoj crti najbolje se poznaje vrijednost i sposobnost ličnosti.

Ako je crta glave dugačka, ako dolazi s Jupiterova brijega i u početku jedva dodiruje crtu života, takva je osoba oštroumna, savjesna, ambiciozna i ima moć vla­danja nad drugima.

Ovakve su osobe pogodne za odgovorne i odluču­juće položaje.

Crta glave koja se ne sastaje s crtom života odaje neoprezniju osobu, ali ipak sposobnu za upravljanje velikim poslo­vima. Takve osobe su nestalne, nagle, nasrtljive i ne dopuštaju ničiju stegu.

Ako je prostor između crte glave i crte života osjetno veći, znači da je osoba nepromišljena, lakoumna, da se upušta u razne sumnjive pothvate.

Ako je taj znak na ženskoj ruci, tad su negativne osobine još izraženije.

Duševna ravnoteža

Kratka veza između crte glave i crte života dobar je znak duševne ravnoteže. Takve su osobe vrlo oprezne, vrlo osjetljive i nemaju mnogo pouzdanja u sebe.

Ako je crta glave jako povezana s crtom života i ako se one međusobno zatvaraju, tada će pretjerana osjetljivost takve osobe mnogo smetati njezinu us­pjehu u životu.

Ako crta glave počinje s unutarnje strane crte živ­ota, tada je takva osoba svadljiva i muči samu sebe.

Ako je crta glave ravna, jasna i jednostavna, ona odaje praktičan razum koji se više raduje materijalnim dobrima nego idealnima.

Ako je u početku ravna, a poslije malo kosa, ona odaje ravnotežu između logike i fantazije. Takve su osobe hladnokrvne.

Ako se čitava crta savija prema dolje, tada znači fantastične okolnosti, ljubav prema književnosti i umjet­nosti.

Jasno ocrtana crta glave znak je pameti i oštroumnosti. Ako je ova crta valovita, tada odaje nestalnost. Maleni otoci u crti glave znače glavobolju.

Ako se crta glave ispod Saturnova brijega pre­kida na dva dijela, ona odaje smrt nesretnim slučajem.

Ako se jedan krak ove crte ujedinjuje s crtom srca, tada životom takve osobe vlada je­dan dubok osjećaj, te takva osoba ostaje slijepa za sve razloge razuma.

Crta života

Crta života uglavnom se odnosi na zdravlje, bolesti i starost. Ako želimo točno vidjeti i znati dužinu života, moramo obratiti pozornost na crtu zdravlja, jer točka u kojoj se te dvije crte sijeku označava smrt.

Crta života treba biti dugačka, tanka i duboka, bez nepravilnosti. Tanka crta odaje dug život, krepko zdravlje i životnu snagu.

Ako je crta života kratka, ako se rastvara u mnoge sitne crtice, onda je to znak slabog zdravlja.

Ako je crta života spojena s crtom glave, to je znak koji odaje opreznost i samostalan duh. Takve su osobe vrlo osjetljive. Ako se te dvije crte jako isprepliću, kod takvih uspjeh dolazi u pitanje.

Mali prostor između ovih dviju crta vrlo je dobar znak. Takva je osoba slobodna u sprovođenju svo­jih namjera i planova. Takav je čovjek ambiciozan, vrlo aktivan i vrlo poduzetan.

Prekid crte

Prekid crte života na obje ruke može značiti smrt, a prekid samo na jednoj ruci opasnu bolest. Široka crta života označava odlično zdravlje, ali i sklonost veneričnim bolestima.

Crta koja se penje s crte života prema brijegu Apolonova sunca znači slavu koja će se postići vlastitim trudom.

Crta života koja se na kraju rasplinjava, a vanjski joj je krak duži i deblji od kraka koji obilazi oko Venerina brijega, pokazuje da će osoba mnogo putovati i da će umrijeti izvan zavičaja.

Ako je unutarnja crta snažnija, tada će se vratiti u zavičaj. Otok u crti života odaje bolest očiju.

Crta srca

Crta srca ima tri izvora. Ako počinje na sre­dini Jupiterova brijega, odaje osobu uzvišene ljubavi. Što se dalje proteže ova crta prema Jupiterovu prstu, to je čovjekova narav ljubomo­rnija.

Ako je crta srca neobično duga i proteže se u poprečnom pravcu od jedne strane ruke do druge, to je ljubav i ljubomora veća.

Ako crta srca počinje između kažiprsta i srednjaka, tada odaje mirnu narav. Osobe s ovom crtom ne pokazuju otvoreno svoje osjećaje, iako je njihova ljubav jaka i duboka.

Koliko god puta posrne njihov idol, oni će ga svaki put mirno podići u svom srcu.

Ako crta srca počinje na Saturnovu brijegu, tada odaje čulnu vrstu ljubavi, egoizam i veliku ljubavnu strastvenost. Svijetlocrvena crta srca znači nagao i strastven temperament.

Ako je crta srca blijeda i široka, odaje ravnodušnost i blaziranost.

Nesposobni

Ako je crta srca odveć tanka i blijede boje, tada odaje hladnu i neljubaznu osobu. Ako je puna malih otočića, tada je ljubav praćena nesrećom.

Ako se crta srca nalazi do­sta blizu crte glave, tada je srce duboko umiješano u stvari razuma. Prekidi u crti srca znače razočaranje u ljubavi.

Račvasta crta srca koja nastaje na Saturnovu brijegu uvijek je znak iskrena i dobra srca.

Crta srca koja počinje na Jupiterovu brijegu odaje sreću u stvarima osjećaja. Ako je crta srca pusta i prema vanjskoj strani tanka, tada ona na ženskoj ruci odaje nerotkinju.

Muškarci s takvim znakom vrlo brzo postaju nesposobni za ženu. Ako crta srca izgleda kao da je izbrisana na nekim mjestima, to odaje veliko razočaranje u ljubavi.

Crta sudbine

Ova crta označava uspjehe stečene vlastitim trudom. Pri ispitivanju ove crte važnu ulogu igra tip ruke.

Kod primitivne, široke i lopataste ruke nije jasno ocrtana, jače se ističe na filozofskoj, umjet­ničkoj i psihičkoj ruci.

Početak ove crte može se nalaziti kod ruč­nog zgloba, na crti života, na Mjesečevu brijegu i u sredini dlana.

Ako dolazi od crte života, tada otkriva da vlasnik stječe uspjehe osobnom zaslugom.

Kad počinje u blizini ručnog zgloba i gotovo se pro­vlači kroz crtu života, ili crta života nju sputava, tada otkriva da čovjek velik dio života žrtvuje obzirima ljubavi prema domovini i obiteljskim vezama.

Ako se početak crte nalazi na ručnom zglobu i ako se ona dalje jasno i ravno produžava prema Saturnovu brijegu, to odaje osobu jake individualne sposobnosti.

Ako crta sudbine dolazi s Mjesečeva brijega, većinom je nesigurna i prevrtljiva, što znači da osoba uvijek ovisi o volji drugih ljudi.

Uspjeh

Kad se izdanci crte sud­bine penju ili spuštaju prema bilo kojem brijegu osim Saturnova, onda će osobine tog brijega vladati životom.

Ako crta sudbine pre­sijeca Saturnov brijeg i ide prema Jupiterovoj uzvišici, onda će uspjeh na kraju biti jako velik.

Ako se crta sudbine naglo prekida u crti života, onda će mnoge stvari propasti pogreškom glave. Ako se sličan slučaj odnosi na crtu srca, onda će se karijera razbiti o ljubav.

Ako se crta sudbine prekida, ili ako se sastoji od manjih dijelova, to označava materijalno siromaštvo. Odlučan prekid ove crte znak je nesreće i gu­bitka.

Dvostruka crta sudbine dobra je pojava. Ako jedna crta dolazi s Venerina, a druga s Mjesečeva brijega, to je znak da čovjek živi život bogat čudnovatim događajima.

Crta sreće

Crtu sreće ili crtu Apolonova sunca moramo proučavati u vezi s tipom ruke. Ova crta odaje život sjaja, slave i višeg položaja.

Ali ako se ne slaže s drugim crtama, ako ruka ima krutu crtu sud­bine, tada povećava žudnju za tim osobinama.

Tako ćemo ovu crtu često naći kod ljubitelja umjetnosti, koji osobno nemaju moć umjetničkog izražavanja.

Početak crte sreće može se nalaziti na crti života, crti sudbine, Mjesečevu brijegu, crti glave i crti srca.

U prvom slučaju ona je na umjetničkoj ruci sigu­ran predznak uspjeha i znak osjetljivog temperamenta.

Takve osobe služit će cijelog svog života ljepoti, ali neće postići onaj uspjeh koji će postići ljudi čija crta sreće izvire iz crte sudbine.

Najbolje je kada se crta sreće diže ravno od ručnog zgloba do malog prsta, idući us­poredno s crtom sudbine.

Pogreška

Ako crta sreće koja počinje na Mjesečevu brijegu odaje veselje i sretne sklonosti, ipak ona skriva i jednu ozbiljnu pogrešku karaktera.

Takvi su ljudi promjenjivi, ne­stalni u raspoloženjima i nedosljedni u postupcima.

Crta sreće često se nalazi kraj oskudne crte sudbine, a to je znak da će čovjek za­držati dobro raspoloženje unatoč svim nedaćama i smetnjama.

Crta sreće koja se uzdiže iz Marsove udoline odaje uspjeh koji će doći tek nakon velikih neprilika. Ako se penje do Apolonova prsta, onda je vrlo povoljan znak.

Ako crta sreće nastaje na crti glave i ako je od tog mjesta do­bra, to obećava siguran uspjeh. Ako crta sreće počinje na crti srca i ako je jasna, ona proriče sreću u kasnim godinama.

Ako netko nema crtu sreće, već umjesto nje neke manje ogrebotine, to odaje vrlo mučne dane pod starost. Zvijezda na crti sreće znak je slave.

Kvadrat na crti sreće znači da će mu dobar glas ili položaj biti za­štićen. Otok na crti sreće označava gubitak položaja.

Crta zdravlja

Ova crta odaje promjenjivo zdravstveno stanje s najvećom osjet­ljivošću. Ove crte nema na mnogim rukama, ali je dobro ako je nema.

Ona počinje od crte života, prolazi pokraj Mjesečeva i Marsova brijega, te završava na Merkurovu brijegu.

Što je crta zdravlja uočljivija, to je slabiji životni sustav. Ako crta zdravlja dodiruje crtu života na jednom mjestu, to znači da su na djelo stupili uzroci koji uništavaju život.

Ako se od crte zdravlja izd­vaja jedan krak i presijeca crtu života, te ako je crta života na mjestu presijecanja slaba, tada je to znak smrtne opasnosti.

Ako crta zdravlja nastaje na crti srca, ispod Merkurova brijega, i ako je široka gdje presijeca crtu života, to je znak slabog rada srca.

Ako nokti nemaju polumjesec ili su predugački, to odaje lupanje srca i tešku srčanu bolest.

Ako je crta zdravlja vrlo crvena, a nokti vrlo plosnati i ma­leni, onda je to znak nastupa živčanih bolesti koje će loše utjecati na srce.

Ako je crta zdravlja svijetlocrvena s malim pjegama, to odaje sklonost groznici. Ako je crta zdravlja isprepletena i nepravilna, to odaje bolest žuči, jetre i bubrega.

Ako je crta zdravlja isprekidana, to odaje bolesti probavnih organa. Ako ima mnoge oto­ke i ako su nokti na ruci dugački, to odaje opasnost od prsnih bolesti.

Kad se crta zdravlja jasno ističe, to odaje sklonost srčanoj kapi i živčanoj groznici.

Crte braka

Crte na dlanu koje se odnose na brak mogu biti na tri mjesta: crta braka koja počinje sa strane malog prsta i ide na Merkurov brijeg, Venerin pojas koji počinje između Jupiterova i Saturnova brijega, i Venerin brijeg pod palcem iznad crte života.

Tko želi po crtama na dlanu doći do zaključaka koji se odnose na brak, mora pažljivo proučavati sva tri označena mjesta.

Lakše je proučavati sve druge crte nego crte braka, pogotovo jer se na nekim rukama ne vidi nijedna od spomenu­tih crta, mada su njihovi vlasnici proveli život u sretnom ili nesretnom braku. I znaci ženidbe kod nekih ljudi na­laze se u crti sudbine.

To je zato što je kod mnogih ljudi brak pitanje ka­rijere ili profita, dok je kod drugih stvar osjećaja, a ima i takvih koji se vjenčavaju da bi promijenili život.

Stari Hindusi marljivo su proučavali crte braka na Venerinu brijegu. To je ona crta koja ide usporedno s crtom života. Ako je ta crta jasnije ocrtana, ona odaje utjecaj suprotnog spola na život dotične osobe.

Što je ta crta bliža crti života, utoliko je bolji znak. Ako je ta crta vrlo jasna i duboka, ali udaljena od crte života, tada osoba koja vrši utjecaj na život dotične osobe ima sasvim drugi temperament.

Ako se ta udaljena crta pri kraju razdvaja, to je znak rastave braka.

Vjenčanje

Da bi se s većim uspjehom mogle proučavati crte braka, treba poznavati i sporedne crte koje vrše moćan utjecaj, a nazivaju se “utjecajne crte”.

Ako se s ruke uzdižu mnoge fine crtice koje se sjedinjuju s crtom sudbine, obično je to osoba u čiju se sudbinu drugi miješaju.

Ako se jedna od tih crta utjecaja jače ističe od drugih crtica, tada će se vrijeme vjenčanja u kojem ona dodiruje crtu sudbine poklapati s datumom vjenčanja.

Ako crta Apolonova sunca nastaje u sjedištu crte utjecaja i crte sudbine, to znači da će brak biti sretan.

Ako se početak crte utjecaja nalazi na Mjesečevu brijegu, pa se naglo spaja s crtom sudbine, to je znak da se brak sklapa zbog trenu­tačna raspoloženja.

Ako je crta vjenčanja snažnija i dublja od crte sudbine, onda će čovjek koji vrši utjecaj na bračnog partnera imati moć i bit će jača lič­nost.

Najsretniji je znak ako se crta utjecaja nalazi u blizini crte sudbine i ako se jednostavno proteže u istom smjeru.

Često nam izgleda kao da crta sudbine popušta ili se mijenja kad joj se približava crta utjecaja. To je znak velike moći koju će na osobu imati tuđi utjecaj u tom vremenu.

Znak ljubavi

Crta utjecaja koja je na lijevoj ruci duboka, a na desnoj je uopće nema, znači da će nam izabranica ili izabranik slabo odgovarati na ljubav.

Ako se ta crta pojavi na objema rukama, tada je znak ljubavi na obje strane, i to je najsigurniji znak da treba stupiti u brak.

Ako se crta utjecaja približava crti sudbine, znak je da ćemo prekinuti dugotrajnu vezu.

Crta ženidbe na Merkurovom brijegu treba biti ravna i oštra, bez otoka i nepravilnosti. Ako se savija prema crti srca, to znači da će bračni partner umrijeti u naponu života.

Ako se crta savija prema gore, to odaje da čovjek neće stupiti u brak.

Ako je crta ženidbe jasna i razgovijetna, pa od sebe odvaja tanke crtice prema crti srca, to znači jad i brige u braku zbog bolesti bračnog druga.

Ako je crta ženidbe rašljasta i ako se kraci rašalja spuštaju prema sredini te ruke, to znači rastavu braka.

Ako je crta ženidbe ra­šljasta i pokrivena s mnogo malih otoka, to označava veliku nesreću u braku.

Venerin pojas najčešće se pojavljuje na filozofskoj, umjetnič­koj ili psihičkoj ruci. Ljudi koji imaju taj znak lako mijenjaju ra­spoloženja i osjetljivi su.

Njih svaka sitnica vrijeđa i uznemiruje. Ako se Venerin pojas proteže sa strane ruke i dolazi u vezu s crtom vjenčanja, to znači da će bračnoj sreći brzo doći kraj.

Ako Venerin po­jas nije isprekidan, to odaje histerične sklonosti.

Narukvice

Narukvice ne spadaju u osnovne crte pomoću kojih se proriče sudbina. To su one crte koje se nalaze ispod šake.

Narukvice se uglavnom odnose na zdravlje. Ako imaju lijepu formu, tada odaju i dobro zdravlje, a ispresijecane na komadiće odaju boležljivost.

Ako se prva narukvica koja je najbliža šaci penje u dlan, to kod žena označava porođajnu opasnost. Kod muškaraca penjanje te crte odaje veliku osjetljivost i slabost donjeg dijela tijela.


Ako želite saznati kakva je razlika između pojedinih tehnika koje proučavaju znakove na vašim rukama, pročitajte i ovaj tekst:

Hironomija se bavi proučavanjem oblika ruke i prstiju, a hiromantija izučava znakove na dlanu.

Ruke svih ljudi na svijetu dijele se na sedam različitih tipova koji su ovdje opisani:

Sedam tipova ruku – saznajte kakva je vaša i što govori o vama?

Ostali tekstovi o simptomima na tijelu objašnjeni su u ovim tekstovima:

Možda će vam se svidjeti