Deset radiestezijskih pravila – kako otkriti štetna zračenja u vašem stanu? – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Deset radiestezijskih pravila – kako otkriti štetna zračenja u vašem stanu?

0

Deset radiestezijskih pravila pokazuju tko se, kada i kako može služiti viskom?

Deset radiestezijskih pravila za uspješno otkrivanje štetnih zračenja, dijagnostiku zdravlja ili traženje vode otkrivaju vam tko je pravi, a tko lažni rediestezist. Prije nego što pročitate ova pravila, saznajte osnove radiestezije.

Iako su štetna zračenja svuda oko nas, ona ne djeluju na čovjeka uvijek istom snagom i na isti način jer bismo inače svi bili stalno bolesni.

Ako se želite zaštititi, ovdje pročitajte kako je Ivana Galić opisala vrste štetnih zračenja i te kako ona djeluju na čovjeka. A želite li se baviti radiestezijom i raditi s viskom, pročitajte deset radiestezijskih pravila na kraju ovog teksta.

Mnogi ljudi i prije nego počnu učiti radiesteziju nabave visak. To nije najvažnije, ali ako vas zanima kakvi se sve viskovi koriste, pročitajte ovaj članak o njima i njihovim karakteristikama na portalu “Alter Plus”:

Visak će otkriti štetna zračenja, bolesti, vodene tokove… Kako odabrati onaj pravi?


Iz svemira smo izloženi stalnim zračenjima koja bi vrlo nepovoljno utjecala na život na Zemlji da nismo zaštićeni ozonskim omotačem koji nas štiti od negativnih utjecaja.

Nažalost, danas sve više slušamo o rupama u ozonskom omotaču kroz koje štetna svemirska zračenja dopiru na Zemlju.

Ta zračenja nisu uvijek prisutna i štetnost im se mijenja, što vjerojatno ovisi o atmosferskim prilikama pojedinih područja u određeno vrijeme.

Zračenja iz svemira, pod utjecajem zemaljskih štetnih zračenja, stvaraju nevidljivu mrežu po cijeloj zemaljskoj kugli, poput meridijana i paralela.

Otkrivene su tri takve mreže, no zacijelo ih ima mnogo više.

Snimanjem osoba koje su na mjestima spavanja izložene geopatogenim, to jest zemaljskim štetnim zračenjima, često nailazim na pravilan razmak linija koji ne odgovara nijednoj danas poznatoj mreži.

Razmak tih linija je uvijek pravilan, što nije slučaj s dosad proučenim mrežama.

Hartmann, Curry…

Njemački radiestezist i liječnik dr. Ernest Hartmann otkrio je 1951. godine mrežu koja pokriva cijelu Zemlju. Mreža je dobila njegovo ime.

Crte Hartmannove mreže prostiru se na svaka 2 metra od sjevera prema jugu, te svakih 2,5 metara od istoka prema zapadu.

Linije te mreže teku u razmaku zone širine 20 cm. Mjesta gdje se te linije sijeku nazivaju se Hartmannovim čvorovima.

Drugu je mrežu otkrio liječnik dr. Manfred Curry. Linije te mreže prostiru se dijagonalno na Hartmannovu mrežu.

Razmak između linija te mreže iznosi 3,5 m smjerom sjeverozapad – jugoistok i sjeveroistok – jugozapad. Zona tih linija iznosi 50 cm. Njihova se sjecišta nazivaju Curryjevim čvorovima.

Treća je takozvana Reinhardth – Schneiderova mreža, koja se samo djelomično poklapa s Curryjevom mrežom.

U našoj literaturi o radiesteziji, u kojoj autori prenose prikaze ovih mreža iz stranih knjiga, uočljiva je različitost tih prikaza.

Ispitujući prikaze naših autora, utvrdila sam da neki od njih Hartmannovu mrežu prikazuju s razmakom linija:

 • od 2,5 m u smjeru sjever – jug,
 • a 2 m u smjeru istok – zapad …

… umjesto obratno. Jedino su zone od 20 cm ispravno prikazane.

Čvorovi

Još je veća pomutnja s Curryjevom mrežom. Linije Curryjeve mreže u nekih autora ne sijeku se pod pravim kutom.

Neki opet nisu prikazali da se čvorovi Curryjeve mreže sijeku s čvorovima Hartmannove. Svi se autori slažu jedino oko razmaka između linija (3,5 m) i razmaka zona (50 cm).

Zbog različitosti takvih prikaza, počela sam ispitivati odnose tih linija mreža. Utvrdila sam da se linije Curryjeve mreže sijeku pod pravim kutom u razmaku od 3,5 m s razmakom linija zone 50 cm.

Zaključila sam, nadalje, da se svaki četvrti čvor Curryjeve mreže siječe s Hartmannovim čvorom. To me navelo da u svojim daljnjim ispitivanjima ne tražim više geopatogene linije, nego samo geopatogene čvorove.

Potvrdu ispravnosti tih mojih zaključaka dobila sam u studenom 1988. godine. Dogodilo se to na promociji knjige «Moć nadmoći – nadmoć moći» Zlatka Pintarića.

On je obavijestio prisutne da je bio u Njemačkoj na seminaru kod dr. Hartmanna i saznao za najnovije otkriće o odnosu Hartmannove i Curryjeve mreže.

Njihov odnos točno je takav kakav sam svojim ispitivanjem utvrdila, što me potaknulo da temeljito ispitujem mreže na koje nailazim.

Nervoza i tlak

U svemirska zračenja ubrajaju se još i elektromagnetsko, ionizirajuće i radioaktivno zračenje. Elektromagnetsko zračenje ima velik utjecaj na živa bića.

To zračenje djeluje na stanice u ljudskom organizmu i izaziva promjene molekularne strukture i polarizacije unutar stanica organizma, što dovodi do zdravstvenih smetnji.

Osobito je štetno djelovanje tog zračenja na stanice u mozgu, jer izaziva nervozu, psihičke smetnje, vrtoglavicu, promjene u krvnom tlaku i druge tegobe.

Osobe osjetljive na tu vrstu zračenja osjećaju smetnje na mjestima koja su izložena zračenju.

U doba mojih zdravstvenih tegoba, kad bih se god približila razvodnoj ploči da izvadim osigurače, imala sam osjećaj kao da mi se mozak okrenuo u glavi.

Posljedica toga bile su jake vrtoglavice kojima se, unatoč najpomnijim pretragama, nije mogao pronaći uzrok.

Alfa, beta i gama

Ionizirajuće zračenje izaziva ionizaciju molekula u materijalima, a obuhvaća rendgensko i gama zračenje. Ono uništava postupno žive stanice u organizmu i dovodi do njegova teškog oštećenja.

Nekad se mislilo da liječnički pregled nije temeljito obavljen ako pacijent nije bio podvrgnut rengenskom snimanju. Danas se vodi briga o tome da se ljudi što manje izlažu takvom zračenju.

Radioaktivno zračenje nastaje prelaženjem jednog elementa u drugi ili neke molekularne vrste u drugu.

Prodornost radioaktivnog zračenja ovisi o njegovoj prirodi i energiji. Postoje alfa, beta i gama zrake. Pozitivno nabijene čestice alfa zraka prodiru jedva nekoliko centimetara kroz zrak.

Beta zrake, kao negativne čestice, nisu kadre prodrijeti ni kroz nekoliko milimetara aluminijskog lima. Najprodornije su gama zrake, koje prodiru kroz betonski sloj od 1 cm, a da pritom nimalo ne gube na snazi.

Zračenja iz naše okoline nastaju djelovanjem:

 • odašiljača,
 • radio-stanica,
 • radara i radio-farova,
 • dalekovoda,
 • trafostanica,
 • radioaktivnih gromobrana,
 • rengenskih aparata,
 • antena,
 • elektronskih uređaja…

Sva su ta zračenja više ili manje štetna.

Zajedno su jači

Danas gotovo da nema naseljenog mjesta gdje nisu prisutna štetna zračenja. Ona mogu biti od podzemnih tokova vode, geopatogenih i svemirskih zračenja ili pak od elektrotehničkih uređaja.

No nije rijedak slučaj da se ponegdje naiđe i na sva ta štetna zračenja zajedno.

Dok su ostala zračenja uglavnom stalnog intenziteta, kod elektrotehničkih se uređaja intenzitet zračenja naizmjenično povećava ili smanjuje.

To ovisi o tome koliko je takvih izvora zračenja istovremeno aktivno. Uvijek sam posebnu pažnju posvećivala štetnom zračenju od elektrotehničkih uređaja.

Tu vrstu zračenja držim najopasnijom, jer su mu danas u civiliziranom svijetu i ljudi i životinje i raslinje izloženi na milost i nemilost.

U tom je pogledu mogućnost pomoći radiestezije neizmjerno velika, no unatoč svim činjenicama koristimo se njome neznatno.

Suvremeni tehnički uređaji su izvedeni prema svim propisima i važećim normama, te je njihova ispravnost potvrđena uporabnom dozvolom. No to još uvijek ne znači da takvi uređaji nisu štetni po okolinu!

Uzmimo, primjerice:

 • tokove podzemnih voda,
 • Hartmannove
 • ili Curryjeve čvorove.

Njih ni jedan jedini propis ne spominje niti uzima u obzir. Činjenica je da tehnički uređaji sami po sebi ne šire štetne utjecaje-

Ali kada se nađu na podzemnom toku ili štetnom čvoru, dakle kada su izloženi drugim utjecajima štetnih zračenja, i oni počinju emitirati signale štetnog zračenja.

Osim ovog teksta o posljedicama štetnih zračenja, na portalu ćete naći objašnjenje zašto se budite s glavoboljom, umorni i znojni?


Deset radiestezijskih pravila:

Ovo su pravila koja treba poštovati svaki dobar radiestezist. Ako primijetite da ih se netko ne pridržava, nemojte mu vjerovati.

 1. Osoba koja ispituje neki prostor mora stajati na mjestu gdje nema štetnih zračenja
 2. Radiestezijom se možete baviti samo onda kada imate dovoljno vremena, kad ste smireni i odmorni. I najmanja brzopletost ili umor mogu dati pogrešne rezultate i zaključke.
 3. Morate se potpuno koncentrirati samo na ono što radite i isključiti bilo kakve emotivne, duhovne ili fizičke utjecaje.
 4. Jedno radiestezijsko ispitivanje morate obaviti odjednom, bez prekida i odmaranja.
 5. Prilikom ispitivanja ne smiju biti prisutne druge osobe, a potrebno je isključiti i bilo kakvu mogućnost njihova utjecaja.
 6. Ono što ste ispitali danas, provjerite sutra.
 7. Radiestezijsko ispitivanje neke osobe ili prostora u kojem ona živi ili radi možete napraviti samo uz njihov pristanak.
 8. Nikad ne smijete govoriti drugima što ste otkrili kod neke osobe.
 9. Nemojte nagađati i pogađati, sva ispitivanja obavljajte samo u okviru svojih radiestezijskih sposobnosti.
 10. Radiestezijom se služite samo u pozitivnom smislu, nemojte nikad nikome učiniti zlo ili štetu.

Želite li se baviti radiestezijom, pogledajte video “Škola radiestezije” i ostale slične tekstove na portalu “Alter Plus”:

Na rubu znanosti – u videu “Škola radiestezije” saznajte kako se koristi visak?

Podijelite članak – Deset radiestezijskih pravila za otkrivanje štetnih zračenja – prijateljima:

Možda će vam se svidjeti