Dr. Norman Walker prošao je stotu, kako mu je to uspjelo? | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Dr. Norman Walker prošao je stotu, kako mu je to uspjelo?

https://alter.plus/dr-norman-walker-prosao-je-stotu-kako-mu-je-to-uspjelo/

0

Dr. Norman Walker nakon nemarnog života otkrio je zdravu prehranu i doživio 100 godina!

Dr. Norman Walker  je američki stručnjaka za prehranu i zdravlje. U ovom tekstu on jednostavnim i svima razumljivim jezikom govori kako svatko može očuvati sjajno zdravlje, te živjeti dugo i sretno.


Razmislite malo o tome kako ste za vrijeme bolesti bili frustrirani. Bolestan čovjek nije u stanju pravilno razmišljati. Je li vam jasno što znače riječi: nije u stan­ju ispravno razmišljati?

Razmišljanje i zdravlje idu ruku pod ruku. Ja to znam na temelju vlastitog isku­stva. Pišući o sjajnom zdravlju, ja zapravo obrađujem temu za koju imam čvrsti dokaz.

Postoje brojne nijanse zdravlja. Poput osjećaja ko­ji izražavamo riječima: “Pa, osjećam se prilično do­bro.”

Ili poput osjećaja koji se može izraziti ovim riječima: “Bilo bi sasvim u redu kad ne bih osjećao povremene bolove u svojim zglobovima”.

Netko drugi će možda kazati: “Upravo se vraćam od liječnika koji je rekao da mi ništa ne manjka. Poželio sam da se nađe na mom mjestu, da osjeti ono što ja osjećam, zacijelo bi promijenio svoje mišljen­je!”

Ljudi koji se tako izražavaju doista su bolesni, samo što oni to ne znaju. Njima nedostaje ono što je nužno za postizanje sjajnog zdravlja.

Duhovni život

Vjerujete li da bi itko od tih ljudi samo na trenutak mogao na pitanje kako se osjeća iskreno odgovoriti: “fantastično”? Ne bi, to naprosto nije moguće, zato što je zbog lošeg zdravlja u njihovom stanju svijesti došlo do duševne neuravnoteženosti.

Vjerujete li da bi takav čovjek mogao posjedovati puninu duševnog i duhovnog života, da bi mogao svo­je dane provoditi u duševnom miru i sreći, kao što ih može provoditi čovjek koji je svjestan svog zdravog života?

Ne bi mogao, upravo zato jer je došlo do narušene ravnoteže u njegovoj svijesti. Takav čovjek nije u stanju usmjeriti se na pozitivnu razinu mišljenja, zato jer je njegova duša izložena negativnim i ra­zaralačkim predodžbama.

Izreke poput: “Jesi ono što jedeš. ” ili “Jesi ono što misliš. ” istinitije su nego što mislimo. To vrijedi i za izreku: “Star si – ili mlad – onoliko koliko se osjećaš sta­rim ili mladim.”

Korijeni tih izreka sežu duboko u sva područja života – u vaše osjećaje, u hranu koju jedete, u otpad­ne tvari i njihovo izlučivanje iz vašeg tijela.

Hrana i osjećaji

Moja dugogodišnja iskustva i opažanja najbolji su dokaz da je moguće postići sjajno zdravlje – a zahva­ljujući upravo svom sjajnom zdravlju mogu rasprav­ljati zdravorazumski.

Mogu govoriti snagom svoje duše i uravno­težene svijesti koja čovjeka uzdiže na višu razinu razumijevanja, otvara mu nove vidike, povećava moć zapažanja i izoštrava inteligenciju.

Hrana i duševno stanje djeluju također ruku pod ruku. I najbolja hrana može biti otrov za tijelo, ako za vrijeme jela u čovjeku prevladavaju negativni osjećaji.

Osjeća li se čovjek umorno, ljutito, zabrinu­to, uplašeno, ljubomorno ili se pak nalazi u nekom sličnom stanju svijesti, ne bi smio ni jesti ni piti sve dok se ne sabere i smiri.

Hranimo li svoje tijelo pod negativnim okolnostima, dolazi do reakcija koje se ne mogu predvidjeti. Posljedica takvog hranjenja je ne­pravilna probava, a rezultat trovanje organizma.

Međutim, ako za vrijeme jela prevladava sretna, radosna, vedra, sunčana atmosfera, čovjek s lakoćom prelazi preko sitnica koje bi ga inače mogle razljutiti, a blagovanje i probavu doživljava kao nešto ugodno i poželjno.

Probavni sustav postaje vitalan i spreman za prihvat hrane, istovremeno postaju i organi izlučivan­ja spremni za prihvat otpadnih tvari koje se moraju izlučiti, odnosno odstraniti iz tijela. To je najbolji mogući način uzimanja hrane.

Ne brinu

Ako čovjek uživa u jelu, svi njegovi osjećaji posta­ju konstruktivni. Jačaju njegovu dušu, a tijelo krijepe energijom i snagom.

Neka svaki vaš obrok bude popraćen mišlju: “Meni je stalo do sjajnog zdravlja i moram ga postići!” Smje­šite se ili se glasno smijte.

Najbolja pomoć dobroj probavi na ovome svijetu jest ako svoju večeru ili neki drugi obrok uzimate zadovoljni, radosni i nasmiješena lica.

Želite li najozbiljnije poduzeti nužne korake u svrhu obnavljanja svog tijela, morate se najprije domoći svjesne spoznaje da upravo vi sami možete hranu učiniti poželjnom i slasnom, bez obzira na vrstu i kvalitetu živežnih namirnica iz kojih se sastoji.

Osvrnete li se na ljude oko sebe, vidjet ćete da ustrajavaju uglavnom na štetnim živežnim namirnica­ma i napitcima, te ćete se s pravom pitati kako ti ljudi uopće mogu tako dugo živjeti.

Priznat ćete da je egzistiranje ljudi koji se nimalo ne brinu za svoje tjelesne potrebe svojevrsno čudo.

Tijelo-kuća

Razlog njihova preživljavanja leži u čudu stvaranja koje je čovječje tijelo obdarilo obil­jem “životonosnih tvari” nužnih za obnovu stanica i tkiva.

Te životonosne tvari sastoje se iz molekula kao sastavnih dijelova stanica koje obnavljaju naše tijelo.

Broj stanica u vašem tijelu je neizmjeran, a svaka stanica je svemir za sebe, svemir s ogromnom količinom energije i snage. Životna snaga u tim sićuš­nim stanicama omogućuje nam da budemo to što je­smo.

Vaše tijelo je kuća u kojoj živite. Mogli bismo ga usporediti s obiteljskim domom u kojem obitavate.

Vašem domu potrebno je redovno održavanje, u pro­tivnom će krov prokišnjavati, doći će do začepljenja odvodnih kanala, u zidovima i podu ugnijezdit će se razna gamad, i da ne nabrajam dalje, stalno će se po­javljivati neki novi nedostaci i potrebe za obnavljan­jem.

Tako je i s vašim tijelom. Svaka funkcija i djelat­nost vašeg tijela, fizička, psihička ili duhovna, ovisi danju i noću o pažnji koju posvećujete svome tijelu.

Žlijezde

Obratite, primjerice, pozornost djelovanju endok­rinih žlijezda. Tim je žlijezdama za učinkovitost i čistoću njihova zajedničkog djelovanja nužno potreb­na harmonija – u protivnom će ta učinkovitost biti ograničena.

Energija koja tim žlijezdama s unutarnjim izlučivanjem omogućuje nesmetan rad dolazi od mo­lekula iz kojih su sastavljene te od molekula hrane koje dobivaju tijekom probave.

Pravo značenje endokrinih žlijezda moći ćete shvatiti tek kad postanete svjesni njihova udjela u sva­koj funkciji i djelatnosti svog tijela.

Vrsta i kvaliteta hrane od vitalnog su značenja u svakom trenutku života.

Hrana ne samo da obnavlja i stvara nove stanice i tkiva od kojih je sastavljeno naše tijelo, već ima izravnog udjela u procesima pomoću kojih se otpadne tvari – neprobavljene živežne namir­nice – izlučuju iz tijela te se na taj način sprečava nji­hovo raspadanje u obliku vrenja i truljenja u tijelu.

Ako bi otpadne, trule tvari, ostale u tijelu i počele se ondje nagomilavati, propala bi svaka mogućnost za postizanje sjajnog zdravlja.

Stoga je itekako važno i nužno posvećivati pažnju hrani potrebnoj našem tijelu.

Zahvaljujući pravilnoj prehrani, tijelo nas opskrbljuje obiljem psihičke ener­gije, snage i vitalnosti, ispunja nam dušu i osjećaje životnom radošću, pomaže nam da ovladamo svojim životom, da budemo gospodari svoga tijela, a ne ob­rnuto, kao što je to slučaj kod ljudi koji se hrane po­grešnim i nepodnošljivim živežnim namirnicama.

Varka

Kad je neka kuća, izgrađena od opeke, drveta ili nekog drugog materijala, do te mjere oštećena da ne dolazi u obzir nikakva obnova, ona se mora srušiti i nadomjestiti novom kućom.

Ali to nije slučaj s vašim tijelom. Ako svoje tijelo dovedete do točke oštećenja “odakle nema više po­vratka”, ne možete ga odbaciti ili pomoću kupnje za­mijeniti novim tijelom.

Tijelo može izvana izgledati posve zdravo – ali ne smijete zaboraviti da njegovo raspa­danje i uništavanje počinje iznutra.

Kad jednom pri­mijetite da nije sve u redu s vašim tijelom, može često biti već prekasno za njegovo liječenje ili obnavljanje.

Tijelo može biti nalik kući koja se po svom vanjskom izgledu nalazi u solidnom, čvrstom i dobrom stanju, a u stvarnosti njeni su podovi i zidovi dobrano načeti, tako da će se kuća prije ili kasnije urušiti.

Neka vas vanjski izgled ne zavarava. I najljepši sat na svijetu nema nikakvu vrijednost, ako je opruga u njemu neispravna.

Prekrasna, skupa jabuka može vas grdno iznenaditi kad ju razrežete i u njoj nađete crve i trulež. Čovječje tijelo nije u tom pogledu iznimka. Sam izgled nije nikakvo jamstvo zdravlja.

Sjajno zdravlje je u biti zrcaljenje savršene harmonije koja se očituje u ispravnoj hrani svake žlijezde i svakog orga­na u tijelu, te u brižnom održavanju čistoće tijela.

Obratite pozornost na te činje­nice i poduzmite nešto za svoje zdravlje.


Stanje vašeg duha, a ne godine određuje jeste li stari ili mladi!

 

Možda će vam se svidjeti