Hironomija je tehnika za koju niste čuli? Pročitajte što je to? – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Hironomija je tehnika za koju niste čuli? Pročitajte što je to?

0

Hironomija se bavi proučavanjem oblika ruke i prstiju, a hiromantija izučava znakove na dlanu. Je li to nešto mistično ili realno?

Mnogi će reći da je ova tehnika korak do nadriznanosti, ali u narodnim medicinama mnogih naroda, primjerice u Indiji, razni pokazatelji na tijelu već stoljećima služe u dijagnostici bolesti.

Tek u 19. stoljeću istraživači rubnih znanosti su izvojevali slobodu za hironomiju i hiromantiju, dokazujući da je ruka, neposredni sluga mozga, pod izravnim utjeca­jem duše.

Od tog vremena ove su se tehnike počele širiti po cijelom svijetu, a  najpoznatiji je teoretičar tih disciplina bio engleski plemić Cheiro.

Ovdje opisujemo neka neka njegova saznanja koja je objavio prije više od stotinu godina, a to je razlog da danas malo tko zna nešto više o njima.

Jedno od osnovnih pravila je “vrijednost” ruku – kad se iz njih nešto želi saznati, vrijedi osnovno pravilo da je desna ruka pozitivna, a lijeva ruka negativna.

Također, desna ruka pokazuje ono što će budućnost nekome donijeti, dok je lijeva ruka odraz čovjekova naslijeđa i želja.

Osnovna podjela:

Kod dijagnostike i predviđanja prvo treba odrediti kojem od ovih tipova pripadaju ruke, prsti i dlanovi neke osobe:

 1. Prema svojem obliku, ljudske ruke obično se dijele na sedam tipova. To su: Primitivna; Korisna; Nervozna; Čvorasta; Umjetnička; Idealistička i Mješovita ruka. Više o tome pročitajte u članku:

  Sedam tipova ruku – saznajte kakva je vaša i što govori o vama?

 2. Ruka ima pet prstiju, a svaki prst dijeli se na tri članka i više drugih osobina. Prsti se zovu: palac; kažiprst ili Jupiterov prst; srednjak ili Saturnov prst; domali prst (prstenjak) ili prst Apolonova sunca; mali prst ili Merkurov prst.
 3. Svaki prst ima svoj nokat; nokti se dijele uglavnom na četiri skupine i na tisuću varijacija. Glavne skupine zovu se: dugački, kratki, široki i uski nokti.
 4. Dlan na svakoj ruci podjeljen je na sedam brjegova i jednu dolinu: Venerin, Jupiterov, Saturnov, Apolonov, Merkurov, Marsov i Mjesečev brijeg, te Marsova dolina. O tome možete više pročitati u ovom tekstu:

  Sudbina na dlanu – koliko ćete živjeti, hoćete li biti bolesni, uspješni, sretni?

 5. Svaki dlan podijeljen je na sedam glavnih crta (linija), i to: života; glave; srca; sreće; zdravlja; časti; braka. Osim ovih glavnih, dlan je išaran s bezbroj sporednih crta.

U tekstu koji slijedi objasniti ćemo jedan od ovakvih načina dijagnostike. Bez obzira što mislite o ovoj tehnici, pročitajte što oblik i položaj prstiju govore o njihovom “vlasniku”:


Prsti na ruci

Stari Hindusi propovijedali su misao da »bogovi stanuju u vrho­vima prstiju«, a suvremena medicina utvrdila je da vrhovi prstiju sadrže krajeve živčanih spletova koji dolaze do mozga.

Prema tome je aktivan ili pasivan duh u vezi s vrhovima prstiju. Zato su stari Grci svakom prstu osim palca dali ime koje izražava osobine bo­gova njihove mitologije.

Pravila:

Ovo su neka osnovna pravila o čitanju karaktera iz oblika prstiju iz raznih starih vjerovanja. Pogledajte kakvi su vaši prsti ili prsti vašeg partnera pa procijenite:

 • Vjeruje se da čvornati prsti znače urednost i logiku u radu, a dugački prsti znače tajnovitost u sitnicama, logičnost, radozna­lost.
 • Kratki prsti znače živahnost i impulzivnost.
 • Ravan nastavak prsta znači uravnoteženost i dobru narav.
 • Mali i tanki prsti znače pakost, zlobu, drskost i glupost.
 • Dugi i nježni prsti znače podobnost za prijevaru i krađu. Otuda se u našem narodu i kaže za onog tko krade: »ima dugačke prste«.
 • Prsti krivi i stiješnjeni jedan uz drugoga znače škrtost.
 • Ako prsti pri otvaranju šake naginju kažiprstu, to nam odaje sla­vohlepan duh, koji svojim trudom sebi probija put naprijed.
 • Ako svi prsti naginju prema Saturnovu prstu (srednjaku), vlasnik takve ruke ima mirnu narav, naginje tuzi, trudi se da ga njegova djela razlikuju od ostalih ljudi. Obično je siromašan, ali ima bogatu maštu.
 • Velik prostor između palca i kažiprsta označava velikodušnost i širokogrudnost.
 • Prsti koji se mogu donekle saviti unatrag označavaju brzinu duha i veliku znatiželju.
 • Ako prsti izgledaju kao da su vezani zajedno, to odaje strah od novotarija i onoga »što će svijet reći«.

Kod svih prstiju osim palca, tri članka označavaju tri svijeta misli:

 • Ako je prvi članak dugačak, to odaje smisao za ideale.
 • Ako je drugi članak dugačak, to odaje razum.
 • Ako je treći članak dugačak, to odaje materijalista.

Palac

Palac je za ruku važan kao nos za lice. On označava snagu ili sla­bost, volju i logiku. Palce možemo podijeliti u dvije glavne skupine: palce s čvrstim ili s vitkim zglobom.

Ukočen palac odaje odlučnu volju i izdržljivost. Ako je članak s noktom ukočenog palca širok i pun, tada je njegov vlasnik više tvrdo­glav nego samosvjestan.

Savitljiv palac odaje popustljivu narav koja je sklona umjetnosti.

Palac se dijeli na tri članka kao i ostali prsti. Prvi članak predočava ljubav, drugi logiku, a treći volju.

 • Prvi članak kod palca obično je zarastao u šaku, u Venerin brijeg. Ako je ovaj članak dugačak, tada označava jačinu ljubavnih osjećaja.
 • Drugi članak treba imati istu dužinu kao i prvi. Ako je ovaj članak neobično dugačak, tada pamet nadjačava snagu volje.
 • Treći članak, onaj s noktom, ako nije odveć dugačak, označava nerazboritu volju sklonu svađi.

Zatupljen palac označava svojevoljna, neukrotiva čovjeka. Jako šiljast palac odaje nestalnu i naglu volju. Iskrivljen palac traži oslonac na jačega.

Palac čiji su drugi i treći članak (onaj s noktom i do nokta) jednake dužine, označava razumnost i volju kojom i sebe pobjeđuje.

Palac čiji je drugi članak debeo i nezgrapan označava neuravnotežen duh.

 • Previše tanak treći članak palca odaje gnjavatora i svađalicu bez svoje volje.
 • Previše debeo treći članak palca odaje razuzdanu volju, prgavca ili svađalicu.

Grbav palac imaju urođeni alkoholičari i samoubojice. Palac čija je visina i debljina u skladu s ostalim prstima i šakom odaje čovjeka blage naravi, velikodušna borca za lijepo i pra­vedno.


Kažiprst ili Jupiterov prst

 • Ako je dugačak: slavohleplje, gospodarstvo i jaka volja.
 • Ako je kratak: blaga i tiha narav.
 • Ako je nerazmjerno dugačak: zao duh i sebičnost.
 • Ako je iskrivljen: nesavjesnost.

Srednjak ili Saturnov prst

 • Ako je dugačak: velika umna sposobnost i povučenost.
 • Ako je kratak: lakoumnost.
 • Ako je predugačak: neuravnotežen duh.
 • Ako je iskrivljen: nezdrava osjetljivost.

Domali (prstenjak) ili prst Apolonova sunca

 • Ako je dugačak: umjetnička priroda i želja za slavom.
 • Ako je kratak: bez ljubavi za umjetnost.
 • Ako je suviše dugačak: taština, slabe umne sposobnosti.
 • Ako je iskrivljen: želi dobitak na lutriji a da ni srećku ne kupi.

Mali ili Merkurov prst

 • Ako je dugačak: snažan duh, velika i jaka volja.
 • Ako je kratak: teško shvaća nove ideje, malodušnost.
 • Ako je predugačak: podobnost za diplomata i hohštaplera.
 • Ako je iskrivljen: nepouzdanost.

Nokti

Dugački nokti rijetko se nalaze kod fizički jako razvijenih ljudi, jer su razvijeni ljudi zdravi, a dugački nokti odaju slaba prsa i pluća.

Ako su dugački nokti duboko izbrazdani i isprugani, bolest je u vrlo ozbiljnom stadiju. Ako ovi ljudi i ne boluju na prsima i plućima, trebaju se čuvati prehlada i biti vrlo oprezni prema upali pluća.

Dugački nokti, prema kraju široki, a prema donjoj strani plavičasti, odaju lošu cirkulaciju krvi i slabu aktivnost srca.

Nokti bez polumjeseca, koje god veličine bili, odaju slabost srca i na dugo vremena najavljuju srčanu kap.

Prevelik polumjesec na noktima odaje prejaku cirkulaciju krvi i ubrzanu aktivnost srca. Takvi ljudi trebaju se čuvati uzrujavanja.

Ljudi s kratkim noktima skloni su bolestima srca i bolestima donjeg dijela tijela. Ovi imaju kritičarski temperament.

Ljudi s dugačkim noktima skloni su bolestima gornjeg dijela ti­jela. Oni su blage naravi. Dugački uski nokti odaju slabost leđa.

Tanki i vrlo mali nokti odaju nježno zdravlje uopće. Bijele točke na noktima odaju živčanu premorenost.

Razmjerno dugački i široki, glatki i svijetli nokti označavaju dobro duševno raspoloženje.

Ako su nokti širi nego što su duži, odaju prgavu narav, tvrdoglavost i svadljivost.

Nešto kraći i uži nokti označavaju postojan karakter i odaju ner­voznu narav. Kod takvih je živčani sustav prilično oslabljen.

Zanimaju vas i druge vrste dijagnostike? Pročitajte i jedan od ovih tekstova:

 

 Vježbe za prste i ruke – radite li mnogo s rukama, ovo će vas oporaviti!

 

 

 

Možda će vam se svidjeti