Kirlianova fotografija upozorava na poremećaj u opskrbi energijom – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Kirlianova fotografija upozorava na poremećaj u opskrbi energijom

0

Kirlianova fotografija bio je početak snimanja našeg nevidljivog eteričkog tijela

Kirlianova fotografija je jasno vidljiva sliku prstenastog oblika oko vrha prsta, koja ostaje na filmu ako se prst nalazi nekoliko sekundi u elektromagnetskom polju visokog napona i visoke frekvencije.

Inž. Milivoj Jelaković ovdje objašnjava kako ona nastaje i čemu služi.

Iako znanstvenici desetljećima istražuju čemu sve može poslužiti Kirlianova fotografija, kod nas se ona još uvijek smatra misterioznom tajnom.

Dođete li na sajam ezoterije kod nas ili u svijetu, negdje u kutu sigurno ćete primjetiti čudan uređaj koji već na prvi pogled ne spada u dvoranu punu kristala, piramida, talismana i karata za tarot.

Čovjek koji uz njega sjedi objasnit će vam da on snima auru, čakre ili energetski omotač vašeg tijela, ovisno o tome koliko ste vi ili on “alternativno” obrazovani.

Malo tko će vam reći da je to uređaj za snimanje magnetskog polja ili Kirlianova kamera, jer većina ljudi ovako čudnu riječ ne može otprve niti pravilno izgovoriti.

No radi se o čudesnoj napravi, a kad bi neki živi stvor imao njezina svojstva, rekli bismo da je vidovit.

O Kirlianovoj fotografiji napisano je mnogo knjiga, ali ovdje ćemo najjednostavnije objasniti kako ona radi i čemu može poslužiti.

Iako je to još uvijek nedovoljno istraženo područje, postoje mnogi dokazi da se s Kirlianovom fotografijom mogu otkriti promjene koje će se tek dogoditi u čovjekovu organizmu, pa se tako mogu spriječiti bolesti.

Da bi se mogla razumjeti suština Kirlianove fotografije i same dijagnostike, treba znati i razumjeti kako uopće funkcionira višedimenzionalna struktura svakog živog organizma.

Kirlianova fotografija – energetsko polje

Interes za nevidljive dijelove ljudskog organizma javio se prije više tisuća godina, a mnogo toga zapisali su mislioci stare Indije, Tibeta i Kine.

To je i razlog zbog kojega se mi na Zapadu služimo njihovim nazivima, pa tako, primjerice, energetske centre nazivamo čakrama. Naime, vlastita imena za to nemamo.

Naša suvremena medicina i dalje se služi takozvanom mehanicističkom slikom svijeta koju je odavno osmislio engleski fizičar Newton.

Prema tim principima ljudsko tijelo je samo ono što se nalazi ispod kože i ništa više! Današnja suvremena fizika napredovala je u teoriji i praksi, pa nam svijet danas izgleda složeniji nego ikada.

Njutnovska fizika nije prestala vrijediti, no granice znanja su pomaknute tako daleko da je i naše ljudsko tijelo postalo mnogo veće zbog energetskog omotača koji ga prožima i širi se oko njega.

Poznato je da u prirodi postoje tri agregatna stanja: čvrsto, tekuće i plinovito.

U posljednje vrijeme prihvaćeno je da postoji i četvrto stanje, nazvano “stanje plazme”, odnosno stanje ioniziranog plina.

Sva ta četiri stanja materije su istovremeno i stanja energije. Naše materijalno fizičko tijelo sastoji se od energija najniže frekvencije titranja, te je stoga vidljivo i opipljivo, dok ostali dijelovi tijela nisu dostupni našim osjetilima.

No iako su izvan dosega osjetila, mi smo itekako svjesni svoje emocionalne i mentalne strukture i utjecaja koji emocije i misaoni procesi imaju na naš fizički organizam.

Kirlianova fotografija – istraživanja

Iako se u raznim krajevima svijeta u literaturi koriste drugačiji nazivi:

  • orgon,
  • prana,
  • chi,
  • bioenergija
  • ili vitalna energija…

… svi ovi nazivi označavaju našu energetsku suštinu, jer na svijetu ionako nema ničega drugoga osim energije u raznim oblicima.

Prva istraživanja novijeg datuma vezana za naše energetsko polje započeo je doktor Walter Kilner tridesetih godina prošlog stoljeća.

Promatrajući ljudsko tijelo kroz staklo obojeno indigo-plavom bojom primijetio je finu strukturu oko tijela na udaljenosti do nekoliko centimetara pa sve do nekoliko decimetara od površine kože i to je nazvao aura.

Danas taj najbliži dio energetskog polja nazivamo eteričko tijelo. Nakon njega nastavlja se astralno, zatim mentalno, te kauzalno tijelo.

Osnovna razlika među njima jest njihova frekvencija titranja, a nazivaju se prema ulozi koju imaju u postojanju ljudskih bića.

Semjon Davidovič Kirlian nastavio je slična istraživanja pomoću elektroničkih uređaja koje je sam napravio.

Otkrio je jasno vidljivu sliku prstenastog oblika oko vrha prsta, koja ostaje na filmu ako se prst nalazi nekoliko sekundi u elektromagnetskom polju visokog napona i visoke frekvencije.

Tu pojavu danas nazivamo Kirlianov efekt, a bio je to početak snimanja našeg nevidljivog eteričkog tijela.

Postupak je bezbolan i neškodljiv zbog toga što visoke frekvencije uopće ne ulaze u samo tijelo. Mnogi su prihvatili ovaj dar sudbine!

Tako je dr. Peter Mandel u Njemačkoj dvadesetak godina obavljao medicinsku praksu u svojoj klinici služeći se Kirlianovom kamerom kao dijagnostičkim uređajem.

Liječio je tako da je usmjeravao obojeno svjetlo na bolesno tkivo. Ova se metoda naziva “colorpunctura”.

U Engleskoj, Harry Oldfield razvio je metodu snimanja energetskog tijela videokamerom. Danas su i mnogi drugi stručnjaci raznih profila uključeni u projekte kojima se želi spoznati potpuna energetska anatomija čovjeka.

Tako se želi jasno povezati promjene u energetskoj strukturi s promjenama u našem tijelu.

Kirlianova fotografija – čakre

Neka od tih istraživanja uklapaju se i u shvaćanja moderne medicine. Pokusi koji se provode uobičajenim, znanstveno prihvaćenim metodama daju sasvim novu i vrlo kompletnu sliku ljudskog tijela, vrlo sličnu onoj koju opisuje stara literatura Dalekog istoka.

Tako je dr. Hiroshi Motoyama sagradio elektroničku mjernu opremu kojom je nedvojbeno utvrdio zračenje energije u područjima tijela koja odgovaraju mjestima na kojima se nalaze energetski centri koje nazivamo čakrama.

Naučite li reiki ili budete li slijedili naše savjete, znat ćete gdje su glavne čakre i kako ih možete sami tretirati!

Posebno su zanimljiva otkrića do kojih je došao korejski profesor Kim Bong Han.

On je sa svojim suradnicima proučavao strukturu energetskih kanala koje većina od nas poznaje pod nazivom akupunkturni kanali.

Ustanovio je i pokusima dokazao da u našem tijelu postoje čak tri sustava energetskih kanala:

  • Površinski, koji je poznat kao sustav energetskih meridijana u kineskoj tradicionalnoj medicini
  • Sustav energetskih kanala ispod površine kože, koji neovisno o krvožilnom sustavu prolaze tkivom
  • Sustav kanala koji teku površinom svakog organa

Dr Kim je ustanovio da su sva ova tri sustava kanala međusobno povezana i da najfiniji završeci kanala, slično kapilarnoj mreži, završava u jezgri svake stanice.

Kanali ispod površine kože imaju u prosjeku promjer od oko 1 mikron. Da biste znali koliko je to, treba reći da je vlas kose debljine oko 30 mikrona.

Oni prolaze kroz tkivo presijecajući krvne žile i dalje se granaju po svom posebnom rasporedu.

Ispitivanjima se pokušalo utvrdila neovisnost tog sustava energetskih kanala od živčanog i krvožilnog sustava.

Ustanovljeno je da se fluid ubrizgan u akupunkturnu točku širi tkivom samo energetskim kanalom, a izvan ovih kanala pronađena je zanemariva koncentracija tog fluida.

Razna druga ispitivanja dala su gotovo nevjerojatna otkrića, primjerice, koncentracija hormona u akupunkturnoj točki bila je deset puta veća nego na drugim mjestima!

Kirlianova fotografija – energetski kanali

Također, ustanovljeno je da iako je tkivo oko njega netaknuto, prekid jednog energetskog kanala ima ozbiljne posljedice na rad organa koji taj kanal opskrbljuje energijom.

Iz svega ovoga može se zaključiti da svaki poremećaj u energetskom «tkivu» našeg tijela neminovno dovodi do promjene u radu fizičkog dijela tijela.

A istraživanja na embrijima životinja otkrila su da se struktura energetskih kanala u embriju razvija prije živčanog i krvožilnog sustava!

Položaj energetskih centara (čakri) poklapa se s mjestima gdje se u tijelu nalaze glavne žlijezde s unutrašnjim lučenjem čiji su hormoni glavni regulatori rada i razvoja tijela.

Zato se danas smatra da je upravo sustav energetskih kanala veza između fizičkog i nefizičkog tijela. Taj sustav stoga nosi naziv fizičko–eteričko sučelje.

Iako se za sustav energetskih kanala može reći da svojom funkcijom pripada fizičkom tijelu, on svojom građom čini nefizičko tijelo.

No kako je on ipak smješten unutar granica fizičkog tijela, smatramo ga njegovim dijelom, jer se na njega može djelovati i fizičkim sredstvima.

Kirlianova fotografija – eteričko tijelo

U mnogim starim tekstovima iz Dalekog istoka nalazimo opise nefizičkih tijela i njihovih sedam glavnih centara – čakri.

Kao što je ranije spomenuto, čakre se nalaze iznad ili blizu glavnih centara endokrinog i živčanog sustava. Ukupno se spominje oko 360 čakri u ljudskom tijelu.

Funkcija svake od spomenutih sedam čakri povezana je s radom važnih tjelesnih centara, i to putem mreže energetskih kanala građenih od fine energetske supstance koju se stari Grci nazivali «aether».

Kanali kojima struji energija od centara prema tijelu kroz eteričko tijelo nazivaju se na staroindijskom sanskrtu «nadi-ji».

Tih eteričkih kanala ima prema raznim izvorima ukupno oko 72.000.

Oni su isprepleteni sa živčanim sustavom, naravno u drugoj dimenziji, i građeni su od materijala koji rade na posve različitim frekvencijama.

Ti kanali odgovaraju po svojoj ulozi energetskim akupunkturnim kanalima, s tom razlikom da su građeni od mnogo finije supstance.

Astralno tijelo (naziva se i emocionalno tijelo), kao i ostala finija tijela, mentalno i kauzalno, imaju svoje čakre koje ih povezuju sa čakrama nižih energija.

To ide sve do osnovnih čakri eteričkog tijela, koje putem akupunkturnog sustava upravljaju fizičkim tijelom.

Time je obuhvaćena cjelokupna energetska ljudska anatomija koja čini naše tijelo.

Međuveze tih viših tijela su sve složenije, no mnoge osobe s meditativnim iskustvom svjedoče o čvrstoj uzročno-posljedičnoj vezi svih tijela, koja se čak može i vlastitom voljom u određenoj mjeri kontrolirati.

Kirlianova fotografija – dijagnostika

Znamo li kako funkcionira čovjekovo energetsko tijelo, moći ćemo razumjeti kakva je korist od Kirlianove fotografije.

Kirlian je otkrio povezanost izgleda snimljenog “prstena” oko vrha pojedinog prsta sa zdravstvenim stanjem nekog organa u čovjekovom tijelu, čak i onda kad se bolest nije u cijelosti razvila.

Zbog čega se takvo nevjerojatno otkriće nije dosad bolje iskoristilo?

Analiza Kirlianove fotografije prilično je složen proces, pa treba biti vješt i iskusan da bi se prepoznalo koji sve elementi utječu na energetsku sliku čovjeka.

Primjerice, jako je važno psihičko stanje ispitivane osobe, jer je emocionalni faktor vrlo promjenjiv, pa ga treba isključiti iz analize.

Iako se u jednom članku ne može objasniti dijagnostika pomoću Kirlianove fotografije, osnovno je da dijelovi aure oko prsta pokazuju energetsko stanje pojedinih organa.

Prekid “prstena” svakog prsta upozorava na ozbiljan poremećaj u opskrbi energijom određenog dijela tijela.

Poznato je da je svaka čakra “zadužena” za određene organe ili dijelove tijela. Želite li ih iscjeliti, možete naučiti jednostavne vježbe za svaku čakru.

Čakre brinu o našoj energiji. Naučite kako s njima vježbati

Kirlianova fotografija – bioenergetski spektar

Kirlianova fotografija je postupak koji koristi elektromagnetsko polje visokog napona da bi nevidljive energije učinio vidljivima i omogućio njihovo sustavno analiziranje.

Ne može se tvrditi da je bioenergija samo elektromegnetska energija, no vjerujemo da je elektromagnetska komponenta bioenergije izravno povezana s ostalim vrstama energija koje su tu prisutne.

To znači da manjak elektromagnetske energije vrlo vjerojatno znači i nedostatak ostalih sastavnih dijelova bioenergetskog spektra.

Kirlianovom kamerom snimamo elektromagnetsko polje oko vrha prsta, jer je tamo velika gustoća energetskih kanala.

Suvremene kamere omogućuju prije snimanja i promatranje aure koja je vrlo dinamična, pa se stoga ponekad uz statičku sliku koristi i desetak sekundi snimanja aure u pokretu.

Budući da se Kirlianovom kamerom snima energetsko polje, može se reći da je to kamera za snimanje eteričkog tijela.

Važno je objasniti da se Kirlianova fotografija radi dodirom prsta s uređajem za snimanje, za razliku od, primjerice, fotografije aure oko glave, koja nije Kirlianova fotografija.

Na kraju treba reći da je ovo danas jedini poznati način otkrivanja neke patološke promjene u tijelu čovjeka na samom izvoru, u energetskom polju, prije nego što se razvije u bolest.

Zbog toga se Kirlianova fotografija koristi u mnogim privatnim klinikama u kojima se povezuje alternativno i klasično liječenje.


Želite naučiti više o auri? Pročitajte kakve sve aure postoje, gdje su i mogu li se vidjeti.

Aura je spiritualna, mentalna i eterička. Gdje su one i što znače?

Možda će vam se svidjeti