Numerologija – kako novi sustav “keyamani” otkriva vaš karakter? | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Numerologija – kako novi sustav “keyamani” otkriva vaš karakter?

0

Numerologija ezoterijski proučava brojeve, a keyamani je potpuno novi sustav!

Numerologija je kroz povijest bila jedna od najvažnijih ezoterijskih disciplina, vjerovali su joj kraljevi i seljaci.

Ovdje pročitajte kako je prvi puta nakon stotine godina osmišljen novi numerološki sustav.

Naime, tijekom povijesti bile su poznate tradicionalne numerološke škole poput pitagorejske, kabalističke ili kaldejske, koje su tumačila brojeve na sebi svojstven način.

A sad je Franko Milković napravio pravi numerološki pothvat!

Analizirajući najčešća hrvatska imena otkrio je što ona znače i kakav karakter odaju kad se pretoče u brojeve.

Ovdje je izbor iz njegove knjige, u kojoj je numerološki objasnio tisuću naših imena!

Numerološka tumačenja osobnih imena koja ćete ovdje pročitati, nastala su na osnovi numerološkog sustava «keyamani».

Franko objašnjava da je to sustav Novog Doba koji na speci­fičan način tumači brojeve.

Keyamani sadrži 256 brojeva, a svaki broj predstavlja određeni simbol.

Tumačenje simbola nije čvrsto određeno, nego ovisi o razmještaju znamenki unutar brojčane strukture.

U izračunavaju numeroloških aspekata naših imena uzeta je u obzir hrvatska abeceda i tablica pretvorbe hrvatske abecede u brojeve.

Naime, svaki jezik ima svoje specifičnosti glede broja slova u abecedi, njiho­va redoslijeda i (ne)pojavljivanja određenih slova u drugim jezicima.

Numerlogija tisuću imena

Primjerice, hrvatska abeceda sadrži slovo “đ”, kojeg nema u drugim jezicima.

Slično je, primjerice, sa španjolskim “nj” ili poljskim “ž”.

S druge strane, ista slova često zauzimaju različita mjesta u abecedama raznih jezika, pa tako opet dobivamo različite brojčane vrijednosti u tablicama.

Primjerice, slovo “h” nalazi se na osmom mjestu u engleskoj i talijanskoj abecedi, dok u fran­cuskoj zauzima deveto, a u hrvatskoj dvanaesto mjesto.

To znači da isto ime poprima različito numerološko značenje u različitim jezicima.

Ova numerološka tumačenja se odnose na njihovo značenje u hrvatskom jeziku.

U izboru imena koje je uvrstio u svoju knjigu, osnovni je kriterij njihova učestalost u hr­vatskom jeziku.

Uz autohtona hrvatska imena u knjigu su uvrštena strana imena udomaćena u nas.

Iako je u knjizi obuhvaćeno numerološko tumačenje više od 1.000 osobnih ime­na, neka su rjeđa imena izostavljena.

Ovdje objavljujemo analizu dijela ženskih imena iz knjige, a muška imena objavljena su u drugom tekstu.

[spacer color=”264C84″ icon=”Select a Icon” text=”” style=”3″]

 • ANA

Jednostavno ime, upravo odiše jednostavnošću i otvorenošću prema svima.

Sa­njalački duh je pokretač svih djelovanja.

No, kad snovi ne dožive konkretnu mate­rijalizaciju, slijedi razočaranje i bijeg u osamu, koja može odvući u dublju izolaciju.

Vrlo je osjetljiva na postupke partnera.

Na putu konačnog izbora nalazi se mnogo kušnja, i to više vlastitih nego partnerovih.

Jačanjem samopouzdanja i čvršćim nastupom znatno bi se uklonili utjecaji nepovoljnih aspekata.

 • ANA MARIA

Osnovni upozoravajući aspekti ovog imena odnose se na pogrešne emotivne “za­paljivosti” i neracionalnosti u financijskom poslovanju.

Na tim životnim poljima potreban je dodatni oprez jer pomućeni osjećaji donose mnogo neugodnosti.

Is­traživački nagon, želje za novim te sklonost putovanjima donose brojna poznan­stva, kontakte i veze koji su iznimno važni u poslovnim, a posebno financijskim odnosima.

Naglašeno majčinstvo otkriva mnogo topline i ulaganja u odgoj i razvoj djece.

 • ANAMARIJA

Neprestano dvoumljenje oko privatnih i općedruštvenih aktivnosti crpi mnogo en­ergije.

U takvim okolnostima stalnih dvojba može doći do poremećaja u odnosima s okolinom, pa čak i do grubih prekida.

Svakako bi više tolerancije i kompromisa pomoglo da se utjecaji nepovoljnih aspekata stave pod kontrolu.

No, želja za vlasti­tom slobodom toliko je prenaglašena da je ona u većini slučajeva krivac za krutost i netolerantnost, koje donose probleme u komunikaciji s okolinom.

 • ANASTAZIJA

Iznimna je stvaralačka snaga skrivena u brojčanim aspektima imena.

Sklonost pisanoj riječi, ali i umjetničkom izričaju općenito, mogu je usmjeriti u profesio­nalne vode.

Emotivni aspekti ukazuju na nestabilnost i previše eksperimentiranja.

To u konačnosti, nakon brojnih padova i uspona, ipak donosi smirenje i za­dovoljstvo.

Naglašeni aspekti duhovnosti otvaraju mnogobrojne mogućnosti podizanja opće kvalitete življenja.

Financijski aspekti omogućuju stalan rast.

 • GORANA

Ime zamjetne duhovne energije kojom je u stanju prevladati najveći dio životnih zapreka.

Istančan osjećaj za pravdu te sklonost preuzimanju uloge zaštitnika sla­bijih ostavljaju vrlo snažan dojam kod kolega i prijatelja.

 • Otvorenost prema ljudi­ma omogućava uspostavljanje brojnih kontakata i razvijanje razgranate mreže suradnika.

Sanjalačko-romantičarski duh te potpuna iskrenost glavni su kriteriji kod odabira emotivnog partnera.

Skladan emotivni život upotpunjuje pozitivnu sliku imena.

 • GORANKA

Numerološki aspekti imena pokazuju velike borbe za vlastiti probitak.

Također i nagle, često potpuno nepredvidljive promjene koje dinamiziraju sva područja aktivnos­ti.

Pojačan tempo zahtijeva obnavljanje vitalnih energija, pa je potrebna veća zdravstvena prevencija.

Miljenica je sreće u neizvjesnim situacijama, u kojima odgovorno ispunjava preuzete obveze.

Emotivni aspekti zahtijevaju više toleran­cije i kompromisa.

U žurbi često pravi pogreške koje usporavaju put do cilja. Izlaz je u izreci “strpljen-spašen”.

 • GORDANA

Naglašena tendencija inventivnosti na svim poljima djelovanja osnovni je pokre­tač aktivnosti.

Klišeji i sheme potpuno su nepoznati, kako u poslovnim tako i u ljubavnim i prijateljskim odnosima.

No, bez obzira na originalnost, često se doga­đa da zbog pretjerane zagrijanosti za polje aktivnosti upadne u svojevrsnu ovis­nost.

Ako u svemu pronađe mjeru, aktivirat će se pozitivni obiteljski aspekti ime­na, koji će upotpuniti sliku uspješne poslovne žene, ali i supruge i majke.

 • GRACIJELA

Sklonost umjetnosti, te istančan osjećaj za ljepotu, skladne oblike i naglašenu kreativnost, može uzdići na profesionalnu razinu.

Nesnalažljivost u financijskim poslovima prolazi uglavnom bez većih gubitaka, i to zbog zamjetne doze sreće.

Sklonost putovanjima koristi za studijska istraživanja ili spajanje razonode s ra­zličitim poslovnim obvezama.

U odnosima s pretpostavljenima pokazuje odre­đen prkos, koji donosi zategnutost i nervozu u poslovne kontakte.

 • TATJANA

Naglašena emotivna zapaljivost s jedne strane može biti pokretač na svim poljima aktivnosti, a s druge otupljuje oštricu objektivnosti.

Pronalaženje “zlatne sredine” između dviju mogućnosti najvažniji je životni aspekt.

U poslovnim je odnosima u raskoraku između velikih ambicija i objektivnih mogućnosti.

Snažan individualac, teško se uklapa u timski rad ili bilo kakvu podjelu odgovornosti.

Financijski su as­pekti promjenjivi, od kroničnog minusa do zadovoljavajućeg plusa.

 • TEA

Odlučnost i naglašeni pobjednički mentalitet ostavljaju snažan dojam na suradni­ke i protivnike.

U sve vrste odnosa ulazi beskompromisno, prihvaćajući sve iza­zove.

Poslovne ambicije, podržane profesionalnim pristupom, vrlo uspješno pretvara u zamjetne uspjehe.

 • Izvjesna se hladnoća osjeća kroz emotivne aspe­kte imena.

No, to je samo izvanjski štit kojim odbija dosadne i nametljive prijate­lje ili udvarače.

Osnivanjem obitelji emotivni se aspekti usmjeravaju na tradiciona­lizam.

 • TENA

Naglašeni pobjednički mentalitet, odlučnost, temeljitost i upornost donose zamjet­ne poslovne uspjehe.

Urođeni otpor prema autoritetima i obrana vlastite slobode i osobnosti u najširem smislu povremeno dovode do napetosti.

No, iskreno i sna­gom argumenata uspijeva se uzdići iznad zapreka na putu do ostvarenja planova.

Snažnu intuiciju podržava naklonost sreće.

Istraživački i avanturistički aspekti upotpunjuju vrlo znakovitu numerološku sliku imena.

 • TEREZA

Perfekcionizam i visoki kriteriji na emotivnom polju donose mnogo burnih utakmi­ca u kojima je krajnji ishod potpuno nepredvidljiv.

Osnovni poticaj za djelovanje je potpuna zaštita vlastite slobode, koja ni sa čim ne smije biti ugrožena.

Poslovni aspekti otkrivaju trnovit put do uspjeha, ali i mogućnost neugodnog pada koji je pos­ljedica pogrešno izabranog trenutka ili precjenjivanja vlastitih snaga.

Zdravstveni aspekti zahtijevaju oprez kod konzumiranja hrane i pića.

 • TIHANA

Upravo suprotno doslovnom značenju imena, numerološki aspekti otkrivaju mnogo dinamike i “buke” koju unosi na sve razine odnosa i na sva područja ak­tivnosti.

Dobro snalaženje u zakonskim propisima, općenita rječitost i sa­mouvjerenost ostavljaju vrlo snažan dojam na okolinu.

Emotivni odnosi prožeti su napetostima čiji uzrok leži u pretjeranom eksperimentiranju.

Lakoćom au­toriteta, uz primjerenu dozu šarma, emotivne odnose ipak uspijeva kontrolirati.

No, mora li svaki put biti po njenom?

I na kraju, svoj karakter proučite i kroz druga numerološka objašnjenja.

[spacer color=”264C84″ icon=”Select a Icon” text=”” style=”3″]

Na portalu “Alter Plus” pročitajte i mnoge druge tekstove o numerologiji, poput ovih:

 • Numerologija za ljubav – hoće li vas budući partner voljeti?
 • Vodič za izračunavanje vašeg numerološkog broja
 • Kaldejska numerologija – evo što ovo tajno znanje govori o vama!
 • Proricanje sudbine može biti jednostavno uz numerologiju!
 • Numerologija datuma rođenja govori o vašem životnom putu!
 • Osobni broj u numerologiji – što će vam se dogoditi u budućnosti?

Numerologija Franka Milkovića zanimati će i vaše prijatelje pa im zato podijelite ovaj članak:

Možda će vam se svidjeti