Numerologija imena – izračunajte sami vaš broj duše i tijela? – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Numerologija imena – izračunajte sami vaš broj duše i tijela?

0

Numerologija imena bila je moćno oružje kabalista, a sad je i vama nadohvat ruke!

Numerologija imena : nakon što pročitate ovaj tekst i naučite kako se izračunava broj duše i tijela možete u vašem društvu postati popularna osoba.

Vidjeti ćete kakvi su drugi ljudi u dubini duše. Ili, još mističnije, možete reći da ste kabalist! Doduše početnik, ali ipak vidovit.


Izračunajte broj duše i tijela

Uzmite olovku i papir i uz malo znanja osnovne matematike te pomoću jednostavne tablice koju objavljujemo uz ovaj tekst, izračunajte koji je broj vaše duše i tijela.

Ili isti taj broj vaših prijatelja, rodbine, znanaca, mogućeg partnera… Kaldejska numerologija imena prvo traži broj vašeg imena i prezimena.

Napišite na papir svoje puno ime i prezime.

Ako ste u braku promijenili prezime, za izračunavanje vašeg broja morate napisati svoje ime i djevojačko prezime.

Ako ste u braku zadržali djevojačko prezime i njemu dodali suprugovo, za izračunavanje vašeg broja također morate napisati samo ime i djevojačko prezime.

Kako svakom slovu pripada odgovarajući broj, u tablici uz ovaj tekst pronađite koji broj od jedan do devet odgovara svakom slovu vašeg imena i prezimena.

Zatim na papiru ispod svakog slova vašeg imena i prezimena napišite broj koji odgovara tom slovu, a nakon toga zbrojite sve te brojeve.

Ako vam nije jasno kako to treba napraviti, pogledajte primjer koji ovdje objašnjavamo.


Numerologija imena – kako se to radi

U ovoj tablici u gornjem redu napisani su brojevi od jedan do devet, a u donjem redu, ispod svakog broja napisana su slova koja pripadaju tom broju.

Neka vas ne zbuni što tri i više slova mogu imati isti broj.

Kabalistička tablica za izračunavanje vašeg broja:

1  2  3  4  5  6  7  8  9

—————————

A  B  C  D  E  F  G  H  I

J  K  L  M  N  O  P  Q  R

S  T  U  V  W  X  Y  Z

Brojeve za slova koja nisu u ovoj tablici odredit ćete na sljedeći način:

* Za Č i Ć uzima se isti broj kao i za slovo C – broj 3

* Za Đ uzima se isti broj kao i za slovo D – broj 4

* Za DŽ uzimaju se brojevi kao i za slova D i Z, a zatim se ti brojevi zbrajaju:

broj 4 (za slovo D) + broj 8 (za slovo Z) = 12.

Kako brojevi za svako slovo moraju biti jednoznamenkasti, prema numerološkom pravilu broj dvanaest se prvo razdijeli na brojeve jedan i dva.

Zatim se oni zbroje (1 + 2 = 3), pa se konačno za slovo DŽ dobije broj 3.

* Za LJ vrijedi isto pravilo kao i za slovo DŽ, uzimaju se brojevi kao za slova L i J, a zatim se zbrajaju:

broj 3 (za slovo L) + broj 1 (za slovo J) = 4.

Kad se tako zbroje tri i jedan, za slovo LJ dobije se broj 4.

* Za NJ se također uzimaju brojevi kao za slova N i J, a zatim se zbrajaju:

broj 5 (za slovo N) i broj 1 (za slovo J) = 6.

Kad se zbroje pet i jedan za slovo NJ dobije se broj 6.

* Za Š uzima se isti broj kao i za slovo S – broj 1

* Za ž uzima se isti broj kao i za slovo Z – broj 8


Numerologija imena – računanje

Recimo da se zovete IVANKA HORVAT.

Na papiru prvo napišite svoje ime i prezime.

Zatim ispod svakog slova napišite odgovarajući broj iz tablice za izračunavanje prema kabalističkoj metodi.

I  V  A  N  K  A    H  O  R  V  A  T

9  4  1  5  2  1      8  6  9  4  1  2

Zatim zbrojite sve te brojeve:

9+4+1+5+2+1+8+6+9+4+1+2=52

Dobili smo dvoznamenkasti broj.

Međutim, takvi se brojevi ne koriste u ovim numerološkim objašnjenjima.

Zato ga prvo treba razdvojiti, a zatim zbrojiti, da bi se dobio jednoznamenkasti broj.

Dakle, broj 52 se razdvoji na brojeve 5 i 2, a zatim se ti brojevi zbroje da bi se dobio jednoznamenkasti broj: 5 + 2 = 7.

Tako smo izračunali da je broj Ivanke Horvat – 7!

To je samo jedan od brojeva koji nam trebaju da bismo odredili broj duše i tijela.

Iz imena i prezimena Ivanke Horvat trebaju nam još dva broja.

Nakon što smo izračunali da je broj IVANKE HORVAT sedam, njeno ime i prezime ponovo ćemo napisati na papir da bismo pomoću njega odredili još dva potrebna broja.

Koristiti ćemo kabalističku tablicu koju smo objavili na početku teksta, s brojevima od 1 do 9 i svim slovima koja im pripadaju.

Prvo ćemo uz sve samoglasnike u njezinom imenu i prezimenu napisati brojeve koji im odgovaraju prema toj kabalističkoj tablici.

To možete vidjeti ovdje:

9     1         1        6         1

I V A N K A  H O R V A T

(Ako ste zaboravili koji su sve samoglasnici u abecedi, podsjećamo vas da su to slova A, E, I, O i U, a sva ostala slova abecede su suglasnici.)

Zatim ćemo ih redom zbrajati dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj – na ovaj način:

9+1+1+6+1=18=1+8=9

Konačno smo dobili broj 9 koji ćemo koristiti u završnom obračunu.


Nakon toga isti postupak ponovit ćemo sa suglasnicima iz njezina imena i prezimena. To su sva slova abecede osim A, E, I, O i U.

Kako se to radi možete vidjeti ovdje:

4     5  2       8     9  4     2

I V A N K A  H O R V A T

4+5+2+8+9+4+2=34=3+4=7

Konačno smo dobili broj 7 koji ćemo također koristiti u završnom obračunu.


Numerologija imena – završni obračun

Tako smo iz imena i prezimena IVANKE HORVAT dobili tri jednoznamenkasta broja:

  • sedam – nakon izračunavanja iz njenog cijelog imena i prezimena,
  • zatim broj devet nakon izračunavanja samo sa samoglasnicima u njezinom imenu i prezimenu,
  • te još jedan broj sedam nakon izračunavanja samo sa suglasnicima u njezinom imenu i prezimenu.

I ta tri broja treba opet zbrojiti:

7+9+7=23

Prema numerološkom pravilu i taj rezultat treba zbrojiti kako bismo dobili jednoznamenkasti broj:

2+3=5

Na taj način dobili smo sveukupan zbroj – broj 5.

Prema starim kaldejskim numerološkim pravilima, to je broj duše i tijela IVANE HORVAT.

Na isti način možete odrediti broj svoje duše i tijela, ali i broj bilo koje druge osobe, vaših roditelja, partnera, djece, prijatelja, sportaša, glumaca ili pjevača.

Zatim u objašnjenju koje objavljujemo uz ovaj tekst pročitati karakteristike takvog broja, odnosno takve osobe.

Ova vrsta numerološkog izračunavanja i objašnjavanja pojedinih brojeva vrlo je stara, kažu da su je koristili i u srednjem vijeku.

Objašnjenja su prihvatili proroci i kabalisti, a kako se stoljećima gotovo nisu izmijenila, mnogima su danas donekle nerazumljiva.

No treba znati da se brojevi koji pripadaju nekoj osobi opisuju u simbolima.

Čovjek koji pročita objašnjenja treba o njima razmišljati da bi shvatio što mu broj njegove duše i tijela poručuje «između redaka».


Numerologija imena – objašnjenje:

Ukupan zbroj – broj 1:

Kažu da ovaj broj odgovara točki, a ona se, kao ni broj jedan, ne može dijeliti. Duša i tijelo čovjeka kojem pripada ovaj broj jedinstveni su, njegove su misli i djela jasni i cjeloviti.

To je sigurna i “uspravna” osoba koja zna što želi i koja ima dovoljno unutrašnje snage da se u svojim postupcima osloni na sebe.

Opisno, može se usporediti sa zrnom sjemena iz kojeg će sigurno nešto niknuti! Zato ova brojka predstavlja i stvaralaštvo i božanstvo, ali sve te karakteristike uklopljene su u jednu ličnost.

Ukupan zbroj – broj 2:

Ovaj broj odgovara dvjema točkama, koje mogu biti jedna drugoj nasuprot, pa je i osoba kojoj pripada broj dva često podvojena u svojem ponašanju i djelovanju.

Taj broj znači suprotnost i sukob, kao i uvijek prisutan nemir i zbunjenost koji mogu zavladati u duši čovjeka.

Ti ljudi ponekad osjećaju jedno a rade drugo, pa zato mogu biti nesigurni i nestalni u svojim postupcima. Ali taj je broj i simbol suprotnosti, poput crnog i bijelog, dobra i zla, vode i vatre…

Ako je čovjek svjestan svih tih suprotnosti u svojoj duši i tijelu i može živjeti s njima, čak ih i iskoristiti, budućnost ne mora biti teška.

Ukupan zbroj – broj 3:

Pripada li vama broj tri, osoba ste kod koje je došlo do ravnoteže među suprotnostima. Taj broj predstavlja trenutak sklada, a ne snage; mirnog, a ne silovitog djelovanja.

Takva ravnoteža odražava se u postupcima i mislima, ona označava božanski, intelektualni i duhovni red u čovjeku. To je najčešće osoba koja je našla ili će naći svoj mir.

Ali to je i osoba koja je našla svoj put. Iako će neki pomisliti da se s vama, zbog vaše smirenosti, može manipulirati, vaš duh kročit će uvijek svojim putem.

Ukupan zbroj – broj 4:

Iako ovaj broj predstavlja čak udvostručene suprotnosti, on je i simbol cjelovitosti, čvrstog, “opipljivog” čovjeka.

Reklo bi se da ta osoba krije u sebi toliko različitih mogućnosti da se njen duh i tijelo lako nose sa svim novim doživljajima i izazovima.

Suprotnosti je u njemu toliko da ponekad dolaze do izražaja, ali u cjelini takva suprostavljanja ne određuju karakter čovjeka s brojem četiri.

On se ne srami svojih čula koja su jako izražena, a pogotovo ona seksualna, koja su često izrazito osjetljiva i oštra.

Ukupan zbroj – broj 5:

Čovjek kojem pripada ovaj broj najčešće vrlo slobodno oblikuje svoj vlastiti život. Ne voli biti rob stega i pravila u društvu, na poslu ili u obitelji.

Sam stvara pravila prema kojima se ponaša.

Ako takva pravila ne postoje ili mu ne odgovaraju, njegov duh se neće pobuniti – promijenit će ih sukladno sebi i uspješno nametnuti drugima.

Osoba tog broja sama je sebi mjerilo za sve što se događa, pa takvo ponašanje očekuje i od okoline.

Ukupan zbroj – broj 6:

Ovaj broj predstavlja sklad usprkos svim proturječjima koja okružuju čovjeka. To zapravo znači da u njemu samome i u njegovu ponašanju prema drugima, usprkos suprotnostima, vlada red.

No taj sklad je kod nekih osoba krhak i vrlo se brzo može poremetiti.

Ali ne postoji pravilo da se to svakome i u svakom pogledu mora dogoditi, jer čovjekovo tijelo i duh su skladni koliko to on sam želi.

Težite li padu, past ćete! Vjerujete li da živite skladno, vaš duh i tijelo živjet će u skladu.

Ukupan zbroj – broj 7:

Božanskom broju sedam, svjesno ili nesvjesno, teži većina ljudi.

On predstavlja sveukupnost vremena i prostora, označava potpuni krug razvoja nekoga ili nečega, te cjelokupnost moralnog života.

Broj sedam je ideal kojem se teži, ali koji se ne može lako dostići. Onaj tko ga nosi u sebi sretan je čovjek!

Ukupan zbroj – broj 8:

Potpuno suprotno od prethodnog broja, ovo je simbol ukočenosti, nemoći i nestajanja. Osam je posrednik između suprotnosti: kvadrata i kruga, neba i zemlje, crnog i bijelog…

Zbog takvog raskoraka, osoba s ovim brojem u sebi nije «ni ovdje, ni tamo». Nema snage odlučiti se za jednu mogućnost gdje bi se napokon mogla smiriti.

Ukupan zbroj – broj 9:

Ovaj je broj simbol novog početka, mudrosti i ponovo uspostavljenog sklada. Sadrži u sebi klicu novog života, ideju o smrti i preobrazbi, ideju o reinkarnaciji.

Riječ je o brojci u kojoj se sve zna i sve je jasno, ali se ništa ne može izmijeniti jer brojka je posljednja i znači kraj puta.

Ono što se zna, uzalud je prenositi na druge koji do tog mjesta još nisu stigli.


Ovo su drugi tekstovi o numerologiji s portala “Alter Plus” koji vas mogu zanimati:

Numerologija – datum rođenja utječe na vaš karakter, posao, budućnost – provjerite kako?

 

Članak “Numerologija imena – izračunajte sami vaš broj duše i tijela?” može koristiti da bismo upoznali karakter ljudi? Ako i vi tako mislite, podijelite ga.

Možda će vam se svidjeti