Numerologija osobnog imena – što o vašem kaže «keyamani»? | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Numerologija osobnog imena – što o vašem kaže «keyamani»?

0

Numerologija osobnog imena pomoću ovog sustava odaje značenje onih hrvatskih

Numerologija osobnog imena potpuno je nov sustav koji je osmislio Franko Milković otkrivši što ona znače i kakav karakter odaju kad se pretoče u brojeve.

Ovdje je izbor iz njegove knjige, u kojoj je numerološki objasnio tisuću naših imena!

Keyamani sadrži 256 brojeva, a svaki broj predstavlja određeni simbol.

Tumačenje simbola nije čvrsto određeno, nego ovisi o razmještaju brojeva unutar brojčane strukture.

U izračunavaju numeroloških aspekata naših imena uzeta je u obzir hrvatska abeceda i tablica pretvorbe hrvatske abecede u brojeve.

Numerologija osobnog imena

Naime, svaki jezik ima svoje specifičnosti glede broja slova u abecedi, njiho­va redoslijeda i (ne)pojavljivanja određenih slova u drugim jezicima.

Primjerice, hrvatska abeceda sadrži slovo “đ”, kojeg nema u drugim jezicima.

Slično je, primjerice, sa španjolskim ”

S druge strane, ista slova često zauzimaju različita mjesta u abecedama raznih jezika, pa tako opet dobivamo različite brojčane vrijednosti u tablicama.

Primjerice, slovo “h” nalazi se na osmom mjestu u engleskoj i talijanskoj abecedi, dok u fran­cuskoj zauzima deveto, a u hrvatskoj dvanaesto mjesto.

To znači da isto ime poprima različito numerološko značenje u različitim jezicima.

Ova numerološka tumačenja se odnose na njihovo značenje u hrvatskom jeziku.

Ovdje objavljujemo analizu dijela muških imena iz knjige, a ženska imena objavljena su u prvom dijelu članka o sustavu Keyamani.

 Muška imena

 • ANĐELO

Osnovna značajka imena skriva se u naglašenoj rječitosti, preciznosti i vještom snalaženju u moru propisa.

U poslovnim aktivnostima ide do krajnjih granica, ne ostavljajući nijednu mogućnost neispitanom.

Emotivni odnosi odi­šu nestabilnostima, nesuglasicama s partnericom i pretjeranom željom za savršenstvom odnosa.

Mudrim prebacivanjem diplomatskog raspoloženja iz poslovnih u emotivne odnose opći dojam numerološke slike imena znatno bi se popravio.

 • ANTE

Velik društvenjak koji u društvenim odnosima ostavlja dojam vedre i duhovite osobe.

No, u kontaktima s pretpostavljenima ističu se aspekti netolerantnosti, pa bi dobro došlo više diplomatskog raspoloženja i umjerenosti u nastupu.

Nepromišljenost i neodgovornost u prometu donose neugodnosti.

U emotivnim odnosima zbog fatalističkog pristupa dolazi do nestabilnosti i nezadovoljstva.

Financijski aspek­ti omogućuju zadovoljenje svih potreba i poneke želje.

 • ANTO

Opća slika imena sadrži naglašenu podijeljenost koja s jedne strane otkriva kreativca i osobu koja uz zamjetnu naklonost sreće stiže do svih željenih ciljeva.

A s druge strane previše vremena, snage i znanja ulaže u popravljanje posljedica vlastite nepromišljenosti.

Koji će od suprotstavljenih aspekata prevladati, u na­jvećoj mjeri ovisi o okolini u kojoj živi i radi.

U poslovnim odnosima izbor samostalnih zanimanja bolji je od izbora timskog rada.

U konačnom smirivanju velika je uloga potpore obitelji.

 • ANTON

Kreativnim radom, koji je ispunjen pobjedničkim mentalitetom i brižljivo odmje­renim ambicijama, polako ali krajnje sigurno ide prema vrhu poslovne i druš­tvene hijerarhije.

Objektivno procjenjuje do koje razine može doći, ne srljajući prema boljem i ljepšem.

U emotivnim je odnosima vrlo odan i pouzdan prijatelj koji će rado pružiti svaki oblik raspoložive pomoći.

U ljubavnim aspektima pre­vladava sanjalački duh prožet romantizmom i “fatalnim” zaljubljivanjima.

 • ANTONIO

Previše se upozoravajućih aspekata krije u numerološkoj slici imena.

Od fatalnog pristupa u svim životno bitnim situacijama, s naglaskom na fatalnost u emotivnim odnosima, preko pogrešnog izbora ljudi od povjerenja, do zbrkanih poslovnih odnosa.

Poslovnu napetost dodatno pojačavaju odnosi s pretpostavljenima.

Ako se tome doda pritajena sklonost porocima, pojačavaju se razlozi za životnim pro­mjenama.

Umjerenost i kontrola osjećaja dobar su izbor u prevladavanju nepo­voljnih aspekata.

Numerologija osobnog imena

 • DRAGUTIN

Kroz neobjektivan i krajnje površan pristup rješavanju životnih pitanja, on pridono­si lutanjima, promašajima i dodatnim komplikacijama koje povremeno opterećuju osobni proračun.

No, zahvaljujući vrlo velikoj naklonosti sreće, iz vlas­titih se pogrešaka izvlači uz minimalne gubitke.

Znatiželjom ponekad prelazi granicu pristojnosti, što unosi nesuglasice u prijateljske odnose.

Najstabilniji aspe­kti numerološke slike otkrivaju vrlo pozitivne i skladne obiteljske odnose, pose­bice s partnericom.

 • DRAŽEN

Naglašena ambicioznost, profesionalnost i želja za stalnim dokazivanjem u druš­tvenim odnosima pokreće zahtjevne procese gradnje karijere.

Sklonost putova­njima, dobra komunikacija s inozemstvom i kozmopolitski duh otvaraju vrata broj­nim poslovnim i emotivnim mogućnostima.

S druge strane, iskrenost i odanost u prijateljskim i obiteljskim odnosima pokazuju kvalitetan emotivan život.

Kreativ­nost i originalan pristup ostavljaju dubok dojam kod prijatelja, ali i protivnika i neistomišljenika.

 • DRŽISLAV

Miljenik sreće u svim, posebice škakljivim, situacijama.

Ambicioznost, uz potporu profesionalnog pristupa i priznavanja samo argumentiranih podataka i činje­nica, u poslovnim odnosima donosi znatne uspjehe i uspon na društvenoj ljestvici.

Financijski aspekti zahtijevaju oprez kod većih ulaganja ili posudaba.

U emotivnim odnosima najnaglašeniji su obiteljski odnosi.

Uloga oca, koju odgovorno odra­đuje, jedna je od najvažnijih životnih uloga.

 • DUBRAVKO

Izrazit individualac na svim razinama odnosa, od poslovnih preko prijateljskih do obiteljskih.

Kod provođenja vlastitih zamisli rijetko uzima u obzir tuđa miš­ljenja i savjete.

Ako ih kojim slučajem uzme u obzir, napravit će ispravke koji prvotne savjete čine neprepoznatljivima.

Krutim stavovima često otvara žučne rasprave, za koje je uvijek spreman.

Više fleksibilnosti, tolerancije i diplomatskog raspoloženja ne bi škodilo. Vuk samotnjak u konačnici ipak teško pobjeđuje.

 • STJEPAN

Nesebičnost, spremnost za davanje i otvorenost prema okolini dominiraju nu­merološkom slikom imena.

Naglašeni optimizam i prisebnost u najzahtjevnijim situacijama otkrivaju liderske aspekte.

No, latentna opasnost leži u precjenjivanju vlas­titih mogućnosti, što u znatnoj mjeri može nepovoljno utjecati na konačan ishod.

Brzo uči na pogreškama i u pravilu ih ne ponavlja.

Emotivni su aspekti prožeti šar­mom, ali i fatalizmom, koji u određenim situacijama može donijeti neželjene obrate.

Numerologija osobnog imena

 • STJEPKO

U osobnim planovima i ambicijama precjenjuje objektivne mogućnosti i tako se dovodi u neugodne situacije iz kojih se izvlači uz pomoć okoline.

To se posebice odnosi na poslovne odnose, u kojima je aspekt precjenjivanja najsnažniji.

U prijateljskim je odnosima odan, korektan i pouzdan.

Uvijek je pripravan pružiti bezuvjetnu po­moć.

Pozitivno aspektirani obiteljski odnosi donose sklad, zadovoljstvo i sigurnost.

Nezgodan aspekt ozljeda zahtijeva oprez u prometu i kretanju.

 • STJEPO

U napetim i neizvjesnim situacijama često gubi sigurnost i kontrolu uz povre­mene izljeve panike.

Nefleksibilnost, nedostatak diplomatskog raspoloženja i snažan ego otežavaju poslovnu komunikaciju.

Emotivnim reakcijama stvara do­datne napetosti i otpor poslovnih partnera.

Emotivni su aspekti skladniji.

Od­mjerenost i korektnost prevladavaju u prijateljskim odnosima.

Vrlo su pozitivno aspektirani obiteljski odnosi, u kojima vladaju ljubav, mir, sklad i zadovoljstvo.

 • STOJKO

Vrlo naglašena samokritičnost donosi mu objektivne uvide u životna iskustva koje mudro koristi.

U poslovnim odnosima vrlo se dobro uklapa u timski rad, odgovor­no i stručno odrađuje svoj dio posla.

Natjecateljski duh, pojačan pobjedničkim mentalitetom, donosi vrijedne uspjehe.

U emotivnim odnosima, zbog straha od odbačenosti i neprihvaćanja, teško otvara osjećaje.

Vrlo poticajni duhovni aspek­ti donose zanimljiva i bogata iskustva. Posebnu pozornost treba obratiti na poš­tovanje prometnih propisa.

 • STRAHIMIR

Vrlo naglašeni individualac, vlastitu osobnost brani svim raspoloživim sredstvima.

Komunikativnost i otvorenost stvaraju velik krug znanaca, prijatelja, ali i po­slovnih suradnika.

Velika motiviranost i snažne ambicije usmjeravaju gradnju bogate karijere.

Naglašeni materijalni aspekti ne isključuju duhovne, čak ih pokreću.

U usklađenosti duhovnog i materijalnog očitava se globalno zadovoljstvo i sreća koju rado dijeli s okolinom, posebice s obitelji.

Ako vas zanima numerologija, pročitajte ovaj tekst:

Numerologija – što znači vaš tajni broj zračenja? Izračunajte ga!

Ne trebate biti numerolog da biste znali “pročitati” budućnost u brojevima. Ovi tekstovi vam mogu pomoći:

 • Osobni broj u numerologiji – što će vam se dogoditi u budućnosti?
 • Proricanje sudbine može biti jednostavno uz numerologiju!
 • Numerologija za ljubav – hoće li vas budući partner voljeti?

Ove i sve druge tekstove o numerologiji na portalu “Alter Plus” pronaći ćete na ovoj posebnoj stranici

Podijelite prijateljima članak – Numerologija osobnog imena :

Možda će vam se svidjeti