Sanjate brojeve – saznajte zašto i kada ih sanjate, te što to znači? – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Sanjate brojeve – saznajte zašto i kada ih sanjate, te što to znači?

0

Sanjate brojeve koji vam simbolički ukazuju na neki događaj, odnos s drugima, emocionalne kontakte …

Brojevi u snovima imaju slično značenje kao i objašnjenja za njih koja se koriste u numerologiji.

Broj u snu također ukazuje na neku posebno značajnu godinu u životu onoga koji sanja. Evo kako se objašnjavaju brojevi koje ste sanjali:

 • Jedan

Broj 1 je “muški broj” i simbolizira muški princip.

On pokazuje zahtjev za razvijanje individualnosti i kreativnosti, ili ukazuje na sebičnost onog koji sanja u odnosu na predmet sna.

 • Dva

“Ženski broj” – ukazuje na ravnotežu, dijeljenje, davanje i uzimanje, dvostrana komunikacija. Broj dva je važan.

On je na neki način simbolički, predskazateljski. Ukazuje na neku zajednicu, npr. broj dva se odnosi i na vjenčanje, blizance, par nečega i sl.

Sanjanje ovog broja nije dovoljno da onaj koji sanja samog sebe smatra “medijem”, ali je veoma dobar pokazatelj, predznak.

 • Tri

Ovaj broj uvijek ima veze s nekim davanjem, predavanjem, zaklinjanjem, nekom obavezom i kao takav može se svrstati u kategoriju: “Ja trebam”.

On se odnosi na um, tijelo i duh, i zahtijeva se da se osoba koja sanja obaveže umom, tijelom i duhom da usavrši sebe u pravcu koji je iniciran u snu.

Broj 3 se obično javlja u snovima ili kod osoba koje su zatvorile svoje srce prema drugim ljudima; obično ukazuje na nedostatak predavanja, davanja.

Trokut ili priramida također simboliziraju predavanje i podređivanje.

 • Četiri

Ovaj broj ukazuje na ograničenje. Naprimjer, sustizanje autobusa sa brojem 4 u snu može značiti da onaj koji sanja ograničava svoj životni put kroz svoje akcije i misli.

Kutija ili kvadrat također znače ograničenost, neku zatvorenost, krutost.

 • Pet

Još jedan “muški” broj. Simbolizira senzualnost i seksualnost, 5 čula, karmu (doslovno značenje usvojenih lekcija na osnovu 5 čula).

 • Šest

Još jedan “ženski” znak. On simbolizira vjeru, ponos, ljubav, praštanje, suosjećanje.

 • Sedam

Ovaj broj uvijek ukazuje na duhovno prosvjetljenje. Naše duhovno središte je naša sedma čakra.

 • Osam

Ovaj broj je simbol savršene ravnoteže (u vodoravnom položaju predstavlja znak beskonačnosti) te simbolizira razvoj, širenje kroz ravnotežu (simbol beskonačnosti = ravnoteža).

On se također u snovima pojavljuje i kao kružni sustav (osmica se sastoji od dva kruga).

 • Devet

Ovaj broj nije uobičajen u snovima i ukazuje da je onaj koji sanja duhovno izuzetno razvijen ili natprosječno bogat duhom.

Sanjanje ovog broja znači da onaj koji sanja prati svoj životni put ili da pravilno slijedi duhovni put, kao i da ima spoznaju o vrijednosti života, tako da će na kraju svog života biti svjestan svih važnih lekcija.

Osobe kojima broj 9 predstavlja osobni broj ili one koje sanjaju ovaj broj držat će potpuno prirodnim da sami neprekidno uče i proučavaju duhovne stvari.

 • Nula

Ovo je savršen simbol, bez početka i kraja. On simbolizira Boga i ideale. Primjerice, broj 70 može označavati duhovne ideale.

 • Deset

Simbolizira završavanje, zaokruživanje, zbroj, konačnost, zajednicu.

Možda će vam se svidjeti