Tko su psihici i kako utječu na vašu psihu, saznajte ovdje | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Tko su psihici i kako utječu na vašu psihu, saznajte ovdje

0

Tko su psihici saznajte iz ove priče poznate okulistice Dion Fortune. Mogu li  doista utjecati na psihu čovjeka.

Svoj svoga najbolje poznaje, stara je narodna uzrečica pa tako u ovom tekstu poznata okultistica Dion Fortune objašnjava tko su ljudi koje u okultnim krugovima smatraju psihicima, te o istini i lažima u vezi s utjecajem psihičkih moći na čovjeka.

Psihizam je svojevoljna primjena psihičkih moći kao što su, primjerice, vidovitost, telepatija, telekineza itd.

Koliko vam god jasno zvučala ova definicija, ona u sebi krije mnoge nejasnoće, krhkosti i zablude. Ovdje ćemo pobliže objasniti zamke koje ovaj pojam krije.

Psihizam je, dakle, koliko god bio vjerodostojan, čest uzrok samozabluda. Psihik je osoba vrlo senzitivna i sugestibilna.

Ove osobine su temelj njezinih sposobnosti. Psihizam ne spada u dio normalnog razvoja osobe, barem ne među Europljanima.

Govoreno jezikom pomorskog in­ženjera, psihik je „motor presnažan za svoj brod“. On je zbog toga ne­stabilan i podložan silovitim emocionalnim reakcijama.

Ova odstupanja u ponašanju obično povezujemo s umjetničkim genijem. Ukoliko psihika ne trenira, disciplinira, štiti i nadzire osoba koja razumije njegovo stanje, njegov psihizam nikada nije pouzdan jer biva zapuhnut svakim vjetrom utjecaja.

Kontrola

Psihik i neurotičar vrlo su slični u svojim reakcijama na život, ali se neurotičar razlikuje od psihika po tome što, umjesto da ima „presnažan motor za svoj brod“, ima „preslab brod za svoj motor“.

Međutim, rezultat je isti – nesklad između sile i forme s rezultirajućom ne­sposobnošću da se održi središnja, razumna i upravljajuća kontrola.

Okultne su tehnike velikim dijelom usmjerene k postizanju kontrole nad različitim silama, kompenziranju senzitivnosti psihika i njegovoj zaštiti od neželjenih impresija.

Nikada nije dobro učiti osobu da otvara vrata nevidljivog svijeta ako se u isto vrijeme ne podučava i kako da ih zatvori.

Relativno rijetko čovjek istražu­je nevidljivi svijet. Stvari sliče onome što je gusjenica rekla Alici za psi­ća: „Ostavi ga na miru pa neće ni on tebe dirati.“

Ali, ako počnemo proučavati okultizam ili se čak u njega pomalo uplitati, prije ili kasnije postajemo izloženi ostvarenju rezultata, naravno pod uvjetom da sustav kojim se koristimo sadrži klice djelotvornosti.

Psihičke moći

Kod osobe koja je istom zakoračila na stazu, put do uspjeha je u početku obavezno spor i naporan.

Biće koje je primilo inicijaciju u pre­thodnim inkarnacijama može obnoviti latentne psihičke moći tako brzo da mu može ozbiljan problem postati očuvanje harmonične koordinacije svo­je osobe.

Izuzetno je česta pojava da osoba, koja po prvi put dolazi u dodir s okultnim pokretom, osjeća psihičke smetnje.

Ovo se ponekad pripi­suje zlim utjecajima, a ponekad zlim bićima. Nijedan od ovih zaključaka ne može biti točan.

Postoji i treća mogućnost, koja je odgovorna za najveći dio smetnji – sama činjenica da svijest postaje uznemirena nepozna­tom silom.

Sjetimo se samo kako često možemo vidjeti uzbuđeno i raz­dražljivo dijete za vrijeme prvih nekoliko dana ljetovanja na moru. Ovo nužno ne znači da je dijete bolesno.

Snažan zrak i nova hrana te uzbu­đenje koje izaziva nova okolina poremećuju njegovu senzitivnu fizičku ravnotežu.

Prošli životi

Tako je i s neofitom na početku njegove okultne karijere. Vibracije, na koje nije naviknut, uzbuđuju ga i dobiva napad okultnih pro­bavnih smetnji.

U oba slučaja postupak je isti – privremeno ograničenje prehrane koja je izazvala smetnje.

Sljedeći uzrok psihičke uznemirenosti može ležati u djelomičnom prisjećanju prošlih inkarnacija, ukoliko one sadrže bilo kakve bolne epi­zode, posebno one koje su vezane s tajnim učenjima.

Ulazak okultnih sadržaja u svjesni duh nastoji probuditi podsvjesna sjećanja na slična is­kustva iz prošlih života.

Emocija, koja je vezana uz neko sjećanje, ne­promijenjena se pojavljuje prije pojave stvarne slike događaja.

Ova nagovješćujuća emocija može se dugo vrzmati na pragu svijesti prije nego li se slike dovoljno razbistre da bi postale opipljive.

Ako je emocija koja se pojavljuje na horizontu bolna, u stanju je prouzročiti priličnu uznemi­renost i u odsutnosti iskusnog savjetnika može biti pripisana okultnom napadu ili psihičkoj percepciji zlih utjecaja koji vladaju u okultnoj grupi u koju neofit ulazi.

Crne lože

Pri izvođenju zaključaka iz psihičkih dojmova neiskus­nog studenta potrebno je biti vrlo oprezan jer je on pun strahova, poput dvogodišnjeg čistokrvnog konja.

S druge strane, instinktivne reakcije čistog i senzitivnog duha ne treba ignorirati. Postoje i takve stvari kao što su crne lože i zla bića.

Ne smijemo dopustiti da nas nečije zapomaganje: »Vuk! Vuk!« ostavi bezosje­ćajnim ili ravnodušnim. U svakom slučaju, žrtva pati od izlječivih neu­godnosti.

Izuzetno je teško psihički razlučiti da li osoba koja se tuži ima stvarne osnove za svoje osjećaje, budući da će njegova vlastita imagina­cija napuniti njegovu vlastitu atmosferu s prijetećim misaonim formama.

Nije lako prepoznati da li su te misaone forme subjektivne ili objektivne.

Najmudriji put je osloniti se na one dokaze koji su pogodni objektivnom ispitivanju, i raspitati se za prošlost određene okultne grupe ili okultista protiv koga su podignute optužbe.

Slučaj kućanice

Međutim, podjednako je potrebno istražiti i povijest osobe koja donosi takve optužbe.

Ako je osoba ispu­njena uzvišenim idealima to još uvijek nije nikakav dokaz da razmišlja trijezno, da čisto i nepristrano sudi ili da potpuno razumije prirodu svo­jih iskaza.

Osoba ne mora biti lažac da bi dala izjave koje su vrlo daleko od istine.

Sljedeći faktor s kojim treba računati su hirovi seksualnog nagona osobe u kojoj je taj nagon potisnut. Razmotrimo primjer žene, koja možda više nije mlada, a kojoj prilike po prvi put dopuštaju da slijedi svoje sklonosti.

To je vrlo čest slučaj s kućanicama koje trebaju čekati smrt muža da uzmognu krenuti na željeni životni put.

Ona se po­činje baviti okultizmom prema kome je oduvijek mogla posjedovati sklonosti i pridružuje se nekom društvu da bi ga proučavala, a moguće i da bi primila ritualnu inicijaciju.

Uplašena

Vođa tog kruga ljudi najvjerojatnije će biti osoba snažne ličnosti. Neiskusna, ljubavi gladna pridošlica je očara­na.

Ritual je vrlo stimulativna stvar, čije je cijene svjesno anglokatoli­čko svećenstvo.

Žena, koja možda uopće ne razumije životnu stvarnost, postaje snažno uznemirena. Uplašena je i osjeća da se približava nešto izuzetno uzbudljivo.

Obično će je njezin instinkt voditi prilično točno iz­voru iz kojega struje uznemirujući utjecaji.

Ona će nepogrešivo uperiti prst na magnetičnog muškarca, a rijetko će se dogoditi da uzme u obzir reakciju žene u prisutnosti muškarca.

Radi li se o ženi koja ne razumije životnu stvarnost optužba koju nosi obično će se odnositi na navodni hipnotički utjecaj.

Njoj nije jasno da je sama priroda hipnotizer. Ukoliko je to žena koja zna nešto o svije­tu, njezina se optužba može odnositi na nepristojno udvaranje.

Prodoran pogled

Jedan leti­mičan pogled na takvu ženu obično je dovoljan da vam odgovori, postoji li vjerojatnost da optužba ima temelja ili ne.

Rijetko je kad mlada i priv­lačna djevojka, koja opravdano može biti zabrinuta, kazivač ovakvih priča.

Čudna je činjenica da se gotovo nikada ne događa da ovakav tužilac potraži utočište u bijegu ili dade stvar u ruke odvjetnika.

Ako se na koncu duge priče, pune mračnih nagovještaja i neizrecivih aluzija posta­vi pitanje: „Što je on ustvari učinio?“, odgovor obično glasi: „Gledao me je prodornim pogledom.“

Kad je neka od ovih priča ispričana, trebamo biti razboriti i posveti­ti mnogo više pažnje promatranju ponašanja osobe koja ih je ispričala nego navodnim činjenicama.

Ovo će obično pružiti mnogo vredniju in­formaciju. Najteža stvar na svijetu je privoljeti pravu žrtvu da govori.

Žena, koja širi priču svoje vlastite sramote, obično je prezrena, a pouz­danost njezina svjedočanstva je, zapravo, u obrnutom razmjeru s njezinom brbljavošću.

Ludilo

Nemojmo zaboraviti da je za skandal, kao i za svađu, po­trebno dvoje, a osoba koja priznaje grešku i zatraži pomoć da se vrati istim putem, kojim je zalutala, vrjednija je pomoći od one osobe koja tvrdi da je dobra kao anđeo na nebu, gdje nema ni ženidbe ni udaje.

Potreba za oprezom pri ispitivanju činjenica u optužbi nemorala je toliko velika da sudovi neće prihvatiti svjedočanstvo žrtve, čak ni pod za­kletvom i unakrsnim ispitivanjem, ukoliko ono nije poduprto dodatnim dokazom.

Liječnik podjednako dobro poznaje tu vrstu mentalnog stanja kao čest oblik mentalnog poremećaja koji se čak i u udžbenicima naziva „ludilo stare djevojke“.

Mogla bih navesti tucet primjera kojima bih ilustrirala prethodne iz­jave, ali nam oni s okultnog gledišta nisu dovoljno zanimljivi da bi opravdali svoje uključenje u ove stranice.

Nadomjestak ljubavi

Ukoliko je vođa grupe žena, različite reakcije dolaze do izražaja, premda se radi o istim uzrocima.

Općenito nije poznato da je sklonost jedne žene prema drugoj, u stvari, nadomjestak normalnoj ljubavnoj ve­zi.

Ovo dokazuje činjenica da se djevojka koja ima mnogo obožavatelja ili žena koja je sretno udata, nikada ne upušta u sentimentalnu vezu s drugom ženom.

U ovom slučaju, jednako kao i u normalnoj heterosek­sualnoj vezi, „pakao ne poznaje bijes prezrene žene“.

vo iz očitih razlo­ga ne može nositi optužbe nedoličnog ponašanja. (Sama sam jednom bila optužena, od strane izvjesne žene, da sam maskirani muškarac i da ju pokušavam zavesti, u što su neki i povjerovali.)

Optužba u ovakvim slučajevima obično uzima jedan od sljedeća dva oblika, čija suština glasi: „Ti me ne voliš, zato si okrutan.

Sa mnom se loše postupa.“ I najnevje­rojatniji primjeri se iznose da bi se potvrdila ova optužba. Ili: „Ti me ne voliš i zato te mrzim. Privlačnost kojom me vežeš je hipnotička.“

Magnetska osobnost

U procjenjivanju ovih optužbi treba imati na umu da trenirani okultist, na­ročito ako je visokog ranga, posjeduje izuzetno snažnu magnetsku osobnost, što može prouzročiti nemir kod bića nenaviknutih na psihičke sile visokog napona.

Osoba koja je zrela za psihički razvoj, vrlo brzo će raz­viti svoju višu svijest u atmosferi posvećenika visokog ranga, dok za oso­bu koja na to nije spremna ovo može biti duboko uznemirujuće.

Adept, koji dopusti neprikladnim osobama da uđu u njegovo magnetsko polje, vrijedan je prijekora zbog pomanjkanja razlikovanja i diskrecije, premda ga se zapravo ne može teretiti da zloupotrebljava okultne snage.

On nenamjerno zrači silu i u tome si ne može pomoći.

Veliki adepti uvijek žive u osamljenosti, ne samo zato što im je potrebna za rad, već i zato što je njihov utjecaj na nepripremljene osobe takav da u njima proizvodi su­više snažnu reakciju, zbog čega bi završili na križu ili s čašom otrova.

Lažni adept

Ne smijemo biti neobazrivi prema činjenici da se kod osobe koja nam dolazi s dugom pričom o okultnom napadu i traži pomoć, posebno financijske prirode, može jednostavno raditi o „razbacivanju s nevjero­jatnim pričama“, i da se trebamo koristiti istim razlikovnim postupkom kojim bi se poslužili prilikom slušanja neke druge „nesretne priče“, pokušava­jući razlučiti vrijedno od bezvrijednog.

Poznavala sam čovjeka koji je dopustio tobožnjem adeptu, koji je navodno pretrpio okultni napad, da nađe utočište u njegovu ateljeu.

Kad se nakon kraće odsutnosti dotični vratio, zatekao je lažnog adepta da je prodavao namještaj kako bi mo­gao kupiti piće.

Ovo nas navodi da povjerujemo kako su jedini duhovi koji su na bilo koji način bili povezani s njegovim nevoljama, ušli u ate­lje u bocama.

Pritužbe na okultni napad mogu imati svoj izvor i u varkama ludila, što ne mora nužno dovoditi u pitanje činjenica da se može naći i druga osoba koja će dati potvrdno svjedočanstvo.

Ludilo udvoje

Postoji neobičan oblik ludi­la, poznat psihijatrima pod nazivom folie de deux (na francuskom „ludilo dvoje ljudi“), u kojem dvije oso­be, intimno povezane, dijele iste obmane.

U takvim je slučajevima jed­na obično stvarno luda dok je druga histerična, te putem sugestije posta­je prožeta istim zabludama.

Upotrijebila sam zamjenicu ženskog roda jer je ovaj oblik ludila rijedak u muškaraca. Najčešće se pojavljuje između dvije sestre ili dvije žene koje žive zajedno.

Postoji i druga zamka na koju neiskusni moraju dobro paziti u svom općenju s osobama koje se tuže na okultni napad. Ludilo se može po­javljivati povremeno, pri čemu se napadi akutnog ludila izmjenjuju s pe­riodima potpuno normalnog ponašanja.

Uvijek treba imati na umu da bi se ovaj periodički aspekt mogao pojaviti kod žena, kod kojih svaka prirođena nestabilnost postaje jako pojačana za vrijeme mjesečnih pe­rioda, u klimakteriju, za vrijeme trudnoće i, u stvari, u svakom periodu u kom je seksualni život aktiviran, bilo emocionalno ili fizički.

Također je dobro držati na umu da u patološkim slučajevima periodičnost ženske funkcije može biti znatno poremećena.

Oprez

Jednom sam prilikom u vezi toga dobila dobru lekciju, koja ukazu­je na potrebu za oprezom.

U jednu od kuća naše zajednice primili smo izvjesnu ženu, čiji je muž, vrlo poznata osoba iz javnog života, odbio živ­jeti s njom.

Kako mi je rečeno, izvršio je nekoliko pokušaja da prekine s njom, zaprijetivši joj da ima dokaze o njezinu ludilu, bude li ga ona na bilo koji način u tome kočila.

Ove je činjenice potvrdila grupa prijatelja koja je poznavala i muža i ženu.

Primila sam dotičnu gospođu na mjesec dana i promatrala je ne bih li uočila išta što bi potvrdilo optužbe o njezinu ludilu.

Budući da ništa nisam uočila, prihvatila sam se njezina slučaja. Međutim, u sedmom tjednu slijedile su nevolje.

Dospjela je u stanje snažne uzbuđenosti te je izjavila da ju je izgladnjivala i maltretirala osoba koja je, za vrijeme moje odsutnosti, bila odgovorna za kuću. Se­dam tjedana kasnije napadaj se ponovio.

Granični slučajevi

Tada je izjavila da zli utjecaji iz­viru iz određenog ormara u njezinoj sobi, a po kući se kretala u krajnje neprikladnoj odjeći, izgubivši u potpunosti samokontrolu.

I ovaj je na­padaj prošao za nekoliko dana.

Na koncu se ispostavilo da je patila od kronične upale slijepog crijeva koja je zahvatila i desni jajnik, a dok bi se odvijala njezina izuzetno neredovita menstruacija, nekoliko dana bi silazi­la s uma.

Situacija je bila jako otežana činjenicom što se u međumenstrualnom razdoblju doimala potpuno razumno.

Napustivši kuću naše zajednice, širila je o nama potpuno iste priče kao ranije one o svome mu­žu.

Potpuno ludilo mnogo je manji problem za društvo od graničnih slu­čajeva koji zahtijevaju postupak s krajnjim oprezom i koji mogu prouz­ročiti vrlo mnogo nevolja.

Kad se ludilo jednom dovoljno razvilo, svatko tko je doživio neko iskustvo s luđacima neće imati poteškoća u njegovu prepoznavanju.

Uvjerljivi luđaci

Svaka vrsta ludila posjeduje karakterističan izgled lica, pa čak i hod. Međutim, nije tako jednostavno, čak i za stručnjake, prepoznati ludilo u njegovim početnim stadijima.

Luđaci su krajnje uvjerljivi i, ukoliko po­kupe nešto iz žargona okultista ili spiritualista, mogu iznijeti za sebe vrlo sigurne i čvrste argumente.

Čak i iskusan psihijatar mora vršiti proma­tranje slučaja da bi utvrdio da li se radi o stvarnom ludilu ili ne.

Na ovom polju, u kom su stručnjaci često puta u dilemi, što da radi običan čovjek kad se suoči sa slučajem koji pobuđuje njegove sumnje?

Od njega se ne može očekivati da prepozna ludilo, ali bi mu zato njegov zdrav razum trebao biti dovoljan da prepozna duševno zdravlje.

Drugim riječima, neka odgodi izricanje suda na osnovi navodnih činjenica i usredotoči se na pitanje motiva. Tu će naći najbolji indikator.

Telepatija

Ako osoba ne može ponuditi ni jedno valjano objašnjenje razloga napada koji je navodno nad njom izvršen, niti zna njegov uzrok ili podrijetlo, možemo po svoj prilici biti sigurni da se radi o proizvodu njegove mašte.

U jednom slučaju, koji mi je dopao ruku, kad su zatražili moju po­moć, žrtva je izjavila da je progonjena telepatskom sugestijom!

Na moje pitanje, tko odašilja te sugestije, dotični je odgovorio da neki ljudi iz susjednog stana običavaju sjediti u krugu i koncentrirati se na njega.

Kad sam ga zapitala što ih navodi da to čine, nije bio kadar odgovoriti. I na pitanje, kako zna da oni to rade, odgovor je izostao.

Samo je ponav­ljao da oni to čine, premda je priznao da nikada nije bio u njihovu sta­nu i da, ustvari, nikada nije s njima čak ni razgovarao osim što bi izjutra na stubištu izmijenili pozdrav.

Ovdje je odmah bilo vidljivo da nije postojao nikakav razuman motiv, koji bi mogao potaći te ljude da ga progone, opterećujući time sami sebe.

Zla sugestija

Ako je itko ikada pokušao neki eksperiment s telepatskom sugestijom, znat će kako intenzivnu koncen­traciju ona traži i koliko je to ustvari težak posao.

Nije moguće ni zamis­liti nekoga tko bi prihvatio da taj napor preuzme na sebe kroz dugi vre­menski period bez nekog zaista čvrstog motiva.

Čula sam, međutim, o dobro dokumentiranom slučaju žene, koja je bila u ljubavnoj vezi s oženjenim muškarcem i koja je na ovaj način napadala njegovu suprugu.

Osobno sam upoznata s još dva slučaja, u kojima je izvjestan muškarac koristio telepatsku sugestiju da bi izmamio potpise na čekovima i doku­mentima.

Dotični je izvjesno vrijeme bio poznat u transcendentalnim krugovima po, kako su to novine grubo nazvale, „molitvenoj trgovini“, te po svojim nastojanjima da dođe do zlata iz mora.

Prije nego što bi očekivani posjetilac stigao na ugovoreni sastanak, spomenuti bi sjeo i koncentrirao se na njega.

Život je čudan

Ovako vršen utjecaj bio je toliko snažan da je čak jedan moj poznanik napustio službu jer je osjećao suviše snažan mentalni utjecaj. Iz istog je razloga jedan drugi čovjek dao otkaz u od­boru jedne od njegovih kompanija.

U oba ova slučaja ne treba ići daleko da bi se pronašao valjan motiv za mentalni napad. Usporedimo li zadnja dva slučaja s prethodnima, razlika se odmah može uočiti.

Trebamo, međutim, biti jednako oprezni da u određenom slučaju, s kojim se sretnemo, ne donesemo prebrz zak­ljučak kako je sve u redu, kao što ne trebamo ni prihvatiti nečije iskaze bez dubljeg razmišljanja.

Nadalje, kad radimo s osobom koja je očigled­no mentalno neuravnotežena i koja tvrdi da je psihički napadnuta, uvijek trebamo imati na umu da mentalna neuravnoteženost može biti prouzročena psihičkim napadom.

Život je u najboljem slučaju čudan, a mnogo toga što se čini čudnijim nego inače, može se dogoditi onima koji se kreću u okultnim krugovima.

Možda će vam se svidjeti