Vodič za izračunavanje vašeg numerološkog broja

Vodič u ovom tekstu pokazuje kako se radi numerološka analiza imena i prezimena

Vodič za izračunavanje broja vašeg imena i prezimena otkriti će vam kako možete saznati karakterne osobine nekog čovjeka samo prema njegovu imenu i prezimenu.

Postoje različite metode za izračunavanje broja neke osobe, a jedna od najjednostavnijih je pomoću imena i prezimena.

Uz ovaj tekst objavljena je tablica za takvo izračunavanje, zapravo za pretvaranje nečijeg imena i prezimena u njegov osobni broj prema kabalističkoj metodi.

Uz pomoć jednostavne tablice iz ovog teksta, olovke i papira, te malo znanja osnovne matematike saznajte koji je vaš broj.

Zatim među objašnjenjima za brojeve od jedan do devet pronađite vaš broj pa ćete saznati što numerolozi kažu o vašem karakteru i ponašanju.

Na takav način možete izračunati numerološki broj vaših:

 • roditelja,
 • partnera,
 • djece,
 • prijatelja,
 • poznatih sportaša,
 • glumaca ili pjevača

Za vježbu odredite prvo svoj broj sljedeći uputstva koje savjetuje ovaj vodič.

Napišite svoje puno ime i prezime. Ako ste u braku promjenili prezime, za izračunavanje vašeg broja morate napisati svoje ime i djevojačko prezime.

Ako ste u braku zadržali djevojačko prezime i njemu dodali suprugovo, za izračunavanje vašeg broja također morate napisati samo ime i djevojačko prezime.

Kako svakom slovu pripada odgovarajući broj, u tablici uz ovaj tekst pronađite koji broj, od jedan do devet, odgovara svakom slovu vašeg imena i prezimena.

Zatim ispod svakog slova vašeg imena i prezimena napišite broj koji odgovara tom slovu, a nakon toga zbrojite sve te brojeve.

Ako vam nije jasno kako to treba napraviti, pogledajte primjer koji smo pokazali uz ovaj tekst.

Neka vas ne zbuni što tri i više slova mogu imati isti broj.

TABLICA

za izračunavanje prema kabalističkoj metodi:

Da bi vam bilo lakše slijediti ovaj vodič, prepišite ovu tablicu na papir pa ćete ju moći koristiti u svakoj prilici.

1   2   3   4  5  6  7  8  9

——————————-

A  B  C  D  E  F  G  H  I

J  K  L  M  N  O  P  Q  R

S  T  U  V  W  X  Y  Z

Kako se u ovakvom tekstu brojevi i slova ne mogu vizaualno točno poslagati jedno ispod drugog, koji broj odgovara nekom slovu saznati ćete ako izbrojite na kojem je mjestu u nekom redu.

Recimo, slovu C odgovara broj 3, slovu N odgovara broj 5, a slovu Z odgovara broj 8.

Brojeve za slova koja nisu u ovoj tablici, a to ona s kvačicama i crticama, odredit ćete na sljedeći način:

 • Za Č i Ć uzima se isti broj kao i za slovo C – broj 3
 • Za Đ uzima se isti broj kao i za slovo D – broj 4
 • Za DŽ uzimaju se brojevi kao i za slova D i Z, a zatim se ti brojevi zbrajaju: broj 4 (za slovo D) + broj 8 (za slovo Z) = 12.

Kako brojevi za svako slovo moraju biti jednoznamenkasti, prema numerološkom pravilu broj dvanaest se razdjeli na brojeve jedan i dva.

Zatim se oni zbroje (1 + 2 = 3), pa se konačno za slovo DŽ dobije broj 3.

 • Za LJ vrijedi isto pravilo kao i za slovo DŽ.

Uzimaju se brojevi kao za slova L i J, a zatim se zbrajaju:

Broj 3 (za slovo L) + broj 1 (za slovo J) = 4.

Kad se tako zbroje tri i jedan, za slovo LJ dobije se broj 4.

 • Za NJ se također uzimaju brojevi kao za slova N i J, a zatim se zbrajaju.

Broj 5 (za slovo N) i broj 1 (za slovo J) = 6.

Kad se zbroje pet i jedan za slovo NJ dobije se broj 6.

 • Za Š uzima se isti broj kao i za slovo S – broj 1
 • Za ž uzima se isti broj kao i za slovo Z – broj 8

Vodič – kako izračunati svoj broj?

Recimo da se zovete IVANKA HORVAT.

Na papiru prvo napišite svoje ime i prezime.

Zatim ispod svakog slova napišite broj koji mu odgovara u tablici za izračunavanje prema kabalističkoj metodi objavljenoj iznad ovog teksta.

I  V  A  N  K  A    H  O  R  V  A  T

——————————————–

9  4  1  5  2  1    8   6  9  4  1  2

Zatim zbrojite sve te brojeve:

9+4+1+5+2+1+8+6+9+4+1+2=52

Dobili smo dvoznamenkasti broj koji se ne koristi u numerološkim objašnjenjima pa ga prvo treba razdvojiti, a zatim zbrojiti da bi se dobio jednoznamenkasti broj.

Dakle, broj 52 se razdvoji na brojeve 5 i 2, a zatim se ti brojevi zbroje da bi se dobio jednoznamenkasti broj:

5 + 2 = 7. Tako smo izračunali da je broj Ivanke Horvat – 7!

Da biste što bolje uvježbali izračunavanje osobnih brojeva, izračunajte sami broj IVE HORVATA, a zatim provjerite u tekstu koji slijedi jeste li dobili dobar broj.

I  V  O    H  O  R  V  A  T

——————————–

9  4  6    8   6  9   4  1  2

Sve te brojeve treba redom zbrojiti:

9+4+6+8+6+9+4+1+2=49

Opet smo dobili dvoznamenkasti broj koji se ne koristi u numerloškim objašnjenjima pa ga moramo prvo razdvojiti na četiri i devet.

Zatim ta dva broja moramo zbrojiti da bismo dobili jednoznamenkasti broj.

No kad broj 49 razdvojimo na brojeve 4 i 9, te kad ih zbrojimo, dobit ćemo opet dvoznamenkasti broj: 4 + 9 = 13.

Zbog toga ćemo i broj 13 razdvojiti na brojeve 1 i 3, a zatim ćemo i njih zbrojiti da bismo napokon dobili jednoznamenkasti broj: 1 + 3 = 4.

Tako smo izračunali da je broj Ive Horvata – 4.

Osnovno je pravilo u numerologiji da svi brojevi koje dobijemo izračunavanjem prema bilo kojoj tablici moraju biti jednoznamenkasti.

Zbog toga svaki dvoznamenkasti broj koji dobijemo treba opet razdijeliti na dva broja i zbrojiti.

To treba ponavljati tako dugo dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj.

nadamo se da ste lako slijedili naš vodič za izračunavanje vašeg broja.

Kad izračunamo koji je naš broj, u tekstu koji slijedi pronaći ćemo taj broj i objašnjenja koja mu pripadaju.

Ivanka Horvat saznat će kakav je njen karakter ako pročita tekst pod brojem sedam, a Ivo Horvat tekst pod brojem 4.

Objašnjenje

Vodič – kakav je vaš numerološki broj:

Nakon što ste odredili koji je vaš broj ili broj neke druge osobe koja vas zanima, ovdje pročitajte numerološko objašnjenje njena broja:

1.  Ako vaše ime u zbroju daje ovu brojku – tada znajte da ste zrela, ozbiljna osoba, koja se rijetko kad odlučuje za pokretanje poslova.

Takva osoba radije čeka odluke i poticaje drugih.

Ali, kad jednom prione na posao, može postići mnogo više od drugih.

Sigurnost takvih osoba u vlastite sposobnosti ponekad može nekoga iz njihove okoline i odbiti, te povremeno zaustaviti napredak i razvoj poslova ili ljubavi.

No sve na kraju ipak dolazi na svoje mjesto.

2. To je brojka koja pokazuje da je osoba kojoj pripada strpljiva u svemu što poduzima.

Ali ta brojka ukazuje i na kreativnost, te intuiciju koja sigurno vodi osobu u tijeku cijelog života.

Odlike su joj ljubaznost i osjećajnost, te sposobnost da se o svemu, u svakoj prilici, mirno i razložno porazgovara.

To su osobe na koje se partneri u potpunosti mogu osloniti bez obzira radilo se o poslovnim ili privatnim problemima.

3. Osoba s ovim brojem prije svega je “diplomat”.

Ona sve radi i u svemu sudjeluje s određenim odstojanjem.

U poslovima, ljubavi i zdravlju razmišlja daleko unaprijed.

Ovakva osoba voli sve imati pod svojom kontrolom, makar toga ponekad i nije svjesna.

No svojim sposobnostima razriješit će mirnim putem čak i najzapletenije probleme.

4. Ovo je otvorena i simpatična osoba koja može svakog oduševiti i koja je u cijelom životu okrenuta prema drugima.

Snalazi se odlično u svakoj situaciji i prilici, a obožava boraviti u društvu inteligentnih i briljantnih umova.

Mana joj je što nikada ne voli biti u sjeni.

5. To je vječno mladenački karakter koji ima velikih sklonosti prema umjetnosti.

Temperamentna i žustra osoba, često mijenja svoj interes za razne stvari.

Sklona je novotarijama koje ponekad prihvaća nekritički.

U svakom je društvu rado viđena, nikome se ne nameće, svi je vole.

Ponekad zbog neopreznosti, ali ne misleći zlo, svojim pričanjem može nekome nanijeti i štetu.

6. Mirna i odgovorna osoba, jake unutrašnje snage, koja iz nje naprosto zrači.

Zbog živog zanimanja za različite  stvari, ponekad rasipa svoju energiju na više strana pa ju je izuzetno teško slijediti.

Voli o svemu biti dobro obaviještena i, ako je moguće, u svemu voditi glavnu riječ.

Ne uspije li joj takav naum, odlazi na drugo mjesto gdje to može ostvariti.

7. Osobe kojima odgovara ova brojka mirne su i pasivne, bez velikih prohtjeva.

Žele jednostavan i miran život bez mnogo uzbuđenja, ali to ne znači da su siromašne duhom.

Štoviše, ispod njihove mirnoće sve vrije i kuha, ali oni to ne žele pokazati.

Imaju odlične odeje, no neće se ljutiti ako ih netko drugi prisvoji i ostvari pa se nakon toga i hvali.

Dovoljno im je da oni znaju da je ideja potekla od njih.

Takve osobe sklone su samoći u svemu, pa i u osobnom životu. U svemu su vrlo postojane.

8. Osnovne karakteristike osoba kojima pripada ovaj broj su dinamika i uspješnost.

Imaju urođenu sposobnost za poslove, posebno bankarske i financijske.

No često im to nije pravo zvanje u životu, time se bave usput ili će takve sposobnosti tek pokazati.

Stalno su u pokretu, imaju mnoštvo ideja, kombiniraju…

Često i drugima savjetuju financijske transakcije, ali tek kada svoj dobitak već pokupe.

9. Riječ je o osobama koje iznad svega u životu pokreće ambicija i njoj je sve podređeno.

Ponekad su nestabilne i osjetljive, ali to, naizgled, prikrivaju grubošću i odbojnošću.

O sebi imaju vrlo visoko mišljenje i nisu zadovoljne sve dok ne ostvare ono što su poželjele.

Ako im to ne uspije, nesretne su, pa se znaju “osvećivati” i iskaljivati na nedužnoj okolini.

Numerološka analiza iz članka “Vodič za izračunavanje vašeg numerološkog broja” sigurno će zanimati vaše prijatelje, podijelite ga prijateljima:

Napišite vaše mišljenje!

pogledaj sve komentare

Vaša email adresa neće biti objavljena, i nećemo ju dijeliti sa trećim osobama. *

Pretplatite se naš newsletter